Начало на реферати

Патерналистическа теория и практика за управлението.Експерименти на Оуен и Форд


ТЕМА 9

ПАТЕРНАЛИСТИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И ПАРКТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО – АМЕРИКАНСКАТА И ЯПОНСКАТА ПРИКТИКИ. ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ НА ОУЕН И ФОРД


Моделът засяга по-скоро отношенията на собственика и работодателя към работническия колектив. Патернализмът се оформя на базата на латинската дума за баща “патер” и по същество е пренасяне на взаимоотношенията в семейството в производствени условия. Изключително се използва в до манифактурното производство и през феодализма. Интересно е, че тези взаимоотношения се пренасят и в някои страни, като взаимоотношения между цар и поданици. Най-характерен пример е Русия, където царят се е смятал и възприемал от всички като бащица: “Братушка цар”. Интересно е, че тази форма е устойчива и жизнена и се практикува в наши дни. Осъвременена, но по същността си е идентична на това, което е било в миналото. Основна идея на този модел е, че собственикът, който наема работниците се ангажира да задоволява и следи за всичките нужди на персонала. Приема се, че той, както бащата в семейството, най-добре знае потребностите на ангажираните от него хора и затова тези хора трябва да предоставят грижите за решаване на всички проблеми на този собственик. Смисълът на патернализма е пълно отдаване от страна на работниците на техните проблеми в ръцете на собственика, като от своя страна работниците имат единствената отговорност да изпълняват най-добре работните си задължения. Така се получава едно обърнато отражение на отношенията собственик-работник и се внушава идеята, че не работниците обогатяват собственика, а те се обогатяват благодарение на собственика, който им осигурява условия за живот. Изискването към работниците е пълно подчинение и безпрекословно изпълнение на задачите. Този патернализъм е особено силно демонстриран в управленската концепция на Форд.

Оуен е представител на социалните утописти, заедно с Томас Мор, Томазо Кампанела и др. Оуен е ярка фигура от средата на 18 век. Схващанията му са в посока за хуманизация на околната среда на работниците. Схващанията дотогава са били, че единствен стимул и мотив за добра работа са заплахата от санкции и доброто възнаграждение. Усилията на управленския екип са били насочени към осигуряване на необходими условия за добро протичане на производствения процес. Оуен пропагандира идеята, че създаване на добри условия в околната среда и бита на хората ги прави по-работоспособни и привързани към производственото предприятие.

Експеримента на Оуен се провежда в тъкачна фабрика в Ню Ленарк, на която Оуен е бил собственик. Той на практика решава да докаже, че подобряването на социалните условия, които дотогава са били ужасни, си заслужава, защото вложените разходи се връщат многократно. Оуен първо решава да построи училище за децата на работниците си на територията на предприятието. Той смята, че възпитанието и обучението са важен фактор за поведението на всеки човек. Училището е било за получаване на елементарни знания – четене и смятане. Оуен създава първите детски градини. Построява жилища на работниците и ги дава на минимални заеми. Основното изискване към наемателите е била добрата хигиена. Следващото , което прави Оуен е откриване на собствени магазини, в които са се продавали по-евтини стоки, но не по-некачествени. Оуен се стреми да премахне доставчиците и посредниците и по този начин се опитва да намали цените на стоките. Оуен създава и собствени пивници, в които е имало стриктен контрол за качеството на алкохола.

В началото тези нововъведения са приети от работниците с недоверие. През първите години печалбите са били никакви. Поведението на работниците е било същото, както преди Оуен да направи тези нововъведения. Доставките на памук от Америка били спрени за период от 6-7 месеца. Работниците от другите предприятия са били уволнени но Оуен не ги съкращава. Този кризисен период убеждава работниците за намерението на Оуен да промени тях, техните навици, както в личния, така и в производствения живот. Оуен свежда санкциите до минимум. Той въвежда общия контрол на всеки върху всеки, който се изразява в една интересна протосхема. След края на работния ден, работническия персонал са отчитали качеството на извършената работа. На другия ден работникът намира табелка с определен цвят, която табелка показва как той си е свършил работата. Всички в определено помещение са можели да следят къде са те и къде са другите. Този контрол е много по-ефективен, отколкото строгото надзираване на всеки работник. В продължение на 28 години заводът на Оуен в Ню Ленарк е реализирал 8-9 пъти по-голяма печалба от другите производства в бранша.

Патерналистическа теория и практика за управлението.Експерименти на Оуен и Форд facebook image
Публикувано от: Николай Калинков

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.