Забравена парола?
Начало на реферати

Паричен съвет в България


Паричен съвет в България


Системата на Паричен съвет се въвежда по инициатива на МВФ в страни, в които управлението на икономиката среща трудности, предизвикани от икономическа криза, лоша финансова дисциплина и нестабилна банкова система.

Общо около 70 страни в света са преминавали през режим на паричен съвет за различни периоди от своята история.

Към 2010г. 4 страни в света са в режим на Паричен съвет.

В края на 1996г. и началото на 1997г. макроикономиката на България изпада в тежка криза: хиперинфлация, рязък спад на производството, силна обезценка на лева, намаляване на валутния резерв до критични нива. БНБ губи контрол върху финансовата и банковата система, а инструментите на паричната политика престават да действат. Логичният извод от всичко това е въвеждането на Паричен съвет от 1997г. и обвързването на BGN към DEM, т.е. фиксиране на националната валута към чуждестранна валута.

Система на фиксиран валутен курс местната валута е твърдо фиксирана към отделна чужда валута. Не се допуска свободно понижаване или повишаване на курса. Паричния съвет е най-строгата форма на фиксиран валутен курс.

Гъвкав валутен курс определя се от търсенето и предлагането на чуждестранни пари и може свободно да се повишава или понижава. Разновидност плаващ курс, при който се договаря определен процент на отклонение нагоре или надолу между заинтересованите държави.


Основни принципи на Паричния съвет:

 • Фиксира паричния курс на националната валута към голяма световна (резервна) валута или кошница от валути;

 • Осигурява 100% покритие на паричната маса с резервна валута под формата на банкноти и пари по сметки, първокласни ценни книжа на страната приемник, а също и злато;

 • Осигурява пълна конвертируемост на местната валута;

Валутния борд отнема паричния суверенитет на страната, защото паричната маса зависи вече единствено от промените във валутните резерви. Загубата на паричен суверенитет е цената, която се плаща, за да се защити валутния курс и оттук да се достигне финансово стабилизиране.


Предимства на Паричния съвет:

 1. Административна и оперативна простота и прозрачност.

 2. Възстановяване на доверието в монетарната и фискална политика.

 3. Устойчивост на валутния курс, конвергенция на лихвените проценти към ниски равнища, характерни за страната с резервна валута.


Недостатъци на Паричния съвет:

 1. Скованост на валутния курс.

 2. Крехка финансова система, подложена пряко на външни финансови шокове.

 3. Загуба на функциите на централната банка и съкращаване на възможностите за регулиране на икономическите процеси.

 4. Трудности при напускане на паричния съвет.


Задачи на БНБ в условията на Паричен съвет:

 • Да съдейства за поддържане на стабилността на националната валута.

 • БНБ притежава изключителното право да емитира български монети и банкноти.

 • Да регулира и осъществява надзор над търговските банки с цел защита интересите на депозиторите.

 • Да управлява валутните резерви на страната като осигурява сигурност, ликвидност и доход.
Паричен съвет в България facebook image
Публикувано от: Парашкева Георгиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.