Начало на реферати

Паисий Хилендарски 1


Паисий Хилендарски


Паисий Хилендарски е първият идеолог на българскато националноосвободително движение.

За родно място повечето от неговите биографи сочат Банско. Светското му име вероятно е

Пенко или Петър. Роден е в семейството на търговеца Михаил Хадживълчев от Банско, а

майка му е от самоковското село Доспей. Не е учил "нито граматика, нито светски науки".

През 1745г той отива в Хилендарския манастир на Атон, където брат му Лаврентий е виден

духовник, а по-късно игумен. Паисий е привлечен в манастира от възможността да се образо-

ва и изучи добре.

Колкото и да били привлекателни с неизвестноста си манастирските стени, каквато и да

била насладата от ръкописите на древните летописци, младият Паисий не ще е привикнал

толкова бързо със суровия и аскетичен манастирски живот. Общителен и свързан със своя

народ, той не търсел усамотение в манастирската килия, а намерил начин да продължи

контакта с външния свят. Дали по собствено желание или назначен от оправата на манастира

Паисий поема пътя на манастирски пратеник-таксидиот. Длъжността на таксидиодите по онова

време била да събират помощи и да водят поклонници в манастира

Като манастирски пратеник той обикаля много градове и села. В своята история той сам

съобщава това и говори с болка за тежкия живот на обикновените българи.

Той пръв схванал и изразил новите тенденции в развитието на българското общество и зада-

чите, които историята поставя пред него. Останало да се избере най-сполучливия начин за

осъществяването на народното свестяване. Тесният и непосредствен контакт с народа го

накарва да се заеме с написването на "История славянобългарская".С вълнуващите разкази

за славното минало на българския народ ентусиазира народните маси в борбата им за сваля-

не на ненавистното иго.

Споровете на Паисий в Атон по национални въпроси с някои монаси-представители на други

народи, тяхното надменно и презрително отношние към българския народ дооформили оконча-

телно у него идеята да напише история на българите. Две години Паисий издирвал и събирал

упорито исторически сведения из книгохранилищата на атонските манастири и по време на

обиколките си из България. "Положих много труд-пише той-за две години събирам малко от

много истории". Изглежда че това е била най-трудната част от работата на Паисий. Затруд-

ненията по събирането на информация отвежда Паисий в Австрия. През 1761г. в тамощния

манастир умира старият монах Грасим, някогашен игуман на Хилендарския манастир. Преди

смъртта си той завещал вещите и парите си на Хилендарския манастир. Съществува писмо-

пълномощно от хилендарските братя, в кото дават оценка на личните качества на Паисий. В

писмото го наричат "честен" и отбелязват неговата вярност и усърдие. Достоен е факта че

Паисий предприема това пътуване до далечната немска земя в името на голямото дело с

разклатено здраве. В Австрия Паисий намира ценни книги, които използва. Изтощен и

болен Паисий завършва своя девет годишен бележит труд "История славянобългарская"

през 1762г в Зографския манастир. Той започнал да разпространява "Историята" , като

обикалял от селище в селище, като намирал будни и просветени българи и им давал да

четат и преписват труда му.

Създаването на История славеноболгарская по времето и при условията, в които той

живее, е изключителен граждански и книжовен подвиг, което за сетен път доказва

волята, родолюбието и жертвите, които Паисий проявява в името на българския народ.

"История славянобългарская"свестила много българи. Народът

гледал на нея като на нещо свято. Паисий се обърнал към народа със следните думи"О, неразумни

и юроде! Защо се срамуваш да да се наречеш българин и не четеш и пишеш на своя език?"

Омразата към поробителя, родолюбието , което Паисий пробудил у българите, вливали сили

в борбата си за свобода на родината и помогнали за освобожението от многовекното иго.

Днес българският народ му отдава почит и възхищение за делата, които никога няма да

бъдат забравени. В страната има много паметници на Паисий Хилендарски, а също така и

сгради, които носят неговото име. Той е канонизиран е за светец на Българската православна

Паисий Хилендарски 1 facebook image
Публикувано от: Невин Мехмед

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.