Начало на реферати

Отношение към революционно-освободителното движение


Отношение към революционно-освободителното движение


След потушаването на априлското въстание, в края на май 1876г. е задържан Мелетий Софийски. Заловеният ботев четник врачанецът Мито Цветков, го посочва като съучастник на революционната организация, който преди месеци на събрание в Черепишкия манастир заедно с няколко берковски първенци, между които х. Петър Илков, приели въстаннически планове. Друг заловен четник, Младен Павлов, козлудуйски учител, признава, че се бил укривал в дома на Мелетий в Берковица, и че владиката го улеснил да се измъкне към Видин, давайки му препоръчително писмо до Партений Велички. Показанията на арестуваните берковски първенци също налагали разпитването на митрополита. Задържан неофициално в конака на берковския каймакамин докато се получи заповед от високата порта за арестуването му, поради това че е духовен глава и удостоен с чин и ордени Мелетий Софийски отказва да отговаря на зададените му въпроси, държи се с достойнство и създава главоболия на валстите. В началото на юли той е отведен във Видин, където се провежда следствието, а после в Русе е изправен пред извънреден съд.

Междувременно Мелетий Софийски информира Григорий Доростоло-Червенски за причините, поради които е арестуван. Молейки за неговото застъпничество и познавайки отношенията му към революционната борба, той ще представи нещата като без основателна клевета, ще наметне, че в основата били старите сметки, които имал със софийския управител и с някои от тамошните български първенци. Така или иначе благодарение именно на

Отношение към революционно-освободителното движение facebook image
Публикувано от: Силвия Найденова

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.