Забравена парола?
Начало на реферати

ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ


ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ


А.Отчитане на приходи за бъдещи отчетни периоди

Те включват финансирания от бюджета или дризточници, начислени суми за гаранционно обслужване поддържане на продадени активи, приходи от лихви за отдадени на лизинг финансов активи и др.

Отчитането се извършва със сметките от гр.75. Тези приходи се делят на кратко- и дълготрайни.

751 Нефинансови приходи за бъдещи периоди

752 Финансови приходи за бъдещи отчетни пириоди

753 Финансиране на дълготрайни ективи

754 Финансиране на текущата дейност

Възможни са два подхода за поддържане на гаранционното обслужване,т.е. неговото счетоводно отчитане.

При първият,разходите за гаранционно обслужване не се отчитат като текущ приход по кредита на С-ки от гр.70, а като приход за бъдещ период по 751.

При вторият, получената сума от продажбата и частта за гаранционно обслужване се отчита като приход по кредита на сметките от гр.70

Определената сума и отразената във фактурата се отчита като разход и се разсрочва като приход за бъдещ отчетен период.

Д-т 609 Други разходи

К-т 751 Нефинансови приходи за бъдещи отчетни периоди

Времето през което ще се разсрочи е определено в договора,т.е колко време ще се извършва гаранционното обслужване.

Пример:

Продаден е лек автомобил, като е издадена данъчна фактура на ст-т 17 000 лв. с включено гаранционно обслужване 2 000 лв. за срок от 2 год.

Д-т 411 Клиенти 20 400

К-т 4532 Начислен ДДС за продажбите 3 400

К-т 702 Приходи от продажба на стоки 17 000

Отчитане на средствата за гаранционно обслужване като разход

Д-т 609 Други разходи 2 000

К-т 751 Нефинанс.прих.за бъд.отч.пер. 2 000

За първата година приходът ще се отрази като такъв за отчетния период в размер на 1 000 лв.

Д-т 729 Други финансови приходи 1 000

К-т 751 Нефинанс.прих.за бъд.отч.пир. 1 000

Сметките, отчитащи финансиранията се кредитират при получаването на средствата срещу дебитиране на сметките от гр.50

Всеки отчетен период част от финансирането в размер на начислената амортизация за периода се отчита като приход.

Д-т 753 Финансиране на дълготрайни активи


  • 38 -


К-т 704 Приходи от финансирания

Д-т 704 Приходи от финансирания

К-т 123 Печалби и загуби

-При финансиране на текущата дейност, получените средства се отразяват със статията

ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ facebook image
Публикувано от: Мария Атанасова

Подобни материалиОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.