Забравена парола?
Начало на реферати

ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПРИХОДИ 1


Сметка 753 - отчитане на финансовите приходи за бъдещи периоди. Те могат да бъдат получени лихви по заеми и др. финансови приходи. Те се отчитат чрез сметка 753 финансови приходи за бъдещи периоди, които се отразяват по кредита на сметка 753 и се трансформират в текущи финансови приходи.

Статия отчитане на получените финансови приходи за бъдещи периоди.

Група 50 А+/753 П+

Трансформиране на финансовите приходи за бъдещи периоди в текущи финансови приходи.

753П-/група 72 П+ГРУПА 79 - ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ

Сметка 790 извънредни приходи. Тези приходи имат случаен, необичаен, извънреден характер и не са резултат от обичайната дейност на фирмата. Те са предимно приходи свързани с получени застрахователни обезщетения или принудително отнети активи. Отчитат се чрез сметка 790 - извънредни приходи, която се кредитира при начисляване и получаване на извънредните приходи. Тя се дебитира в края на отчетния период, когато се приключва със сметка 122 печалби и загуби от текущата година.

Статия Начислени извънредни приходи.

Дебитираме с/ка 492 А+/790 П+

Получени начислени извънредни приходи.

Група 50А+/492 А-

Получени извънредни приходи като застрахователни обезщетения.

Група 50 А+/790 П+

Приключване на сметка 790

790П-/122 П+


ЗАДАЧА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ!

1. Съгласно фактура са получени по разплащателна сметка 1200 лв. за продадени стоки по продажна цена 1000 лв. и 200 лв. ДДС. Отчетната стойност на стоките е 900 лв., по която те са изписани. Приходната сметка е приключена.

2. По заемната сметка са получени 2400 лв. от ремонтни услуги за 2000 лв. и 400 лв. ДДС. Отписани са продадените услуги от основна дейност за 1800 лв. себестойност. Приходната сметка от продажба на услуги е приключена.

///////Дебтираме група 15 с общата сума, защото когато извършваме ремонти дължат ни продажната стойност плюс 20% ДДС. В заемната ни сметка трябва да постъпят 2400 лв. Приходите ни от продажба на

ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПРИХОДИ 1 facebook image
Публикувано от: Ivelin Plamenov Petrov

Подобни материалиОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПРИХОДИ 1 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.