Начало на реферати

Отчет за проведена практика в предприятие Победа АД


Отчет за проведена практика в предприятие Победа АД

1.Кратка характеристика на фирмата

Победа АД е най-големия производител на сладкарски изделия в България и над 70 години утвърждава производството на захарни изделия. Фирмата води началото си от 1934г., когато бургаския предприемач Аврам Чальовски основава фабриката за захарни изделия и тестени продукти Аврам Чальовски.

Днес Победа АД е динамично развиваща се фирма със съвременно оборудване, широк асортимент и дистрибуторска мрежа на територията на цялата страна. Дружеството е сред най-големите производители на захарни и шоколадови изделия в България и има своето присъствие на външните пазари

През 1999г., една година след приватизацията на фирмата, възможностите и потенциалът й са оценени и на 3 септември в град Бургас е подписан договор между Еевропейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), ЕСМ Холдингс Лимитед и консорциум Победа-Инвест за инвестиция от страна на Български Пост Приватизационен Фонд във фирма Победа АД . Инвестиционната програма осигурява нови възможности за развитие и затвърждава имиджа на производител с европейско качество и организация. Продуктовата листа включва бисквити, шоколадови бонбони, полуфабрикати, а от 2002г. и кроасани и кексове.

През март 2003г. стартира и направлението Кетъринг и ХоРеКа, насочено към сферата на хотелиерството, кетъринга, туризма и др. Към днешна дата вече над 100 бизнес организации са клиенти на Победа АД.

2.Схема на организационно - управленската структура на фирмата.

От схемата на организация на дейността на дружеството най-ясно могат да се видят всички отдели и връзките между тях. Синхронът между тях, ясното определяне на правата и задълженията на всяка една единица са предпоставка за един успешен производствен процес и успешна реализация на продукцията.
Отчет за проведена практика в предприятие Победа АД facebook image
Публикувано от: Руска Иванова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.