Забравена парола?
Начало на реферати

Особености на човешката комуникация


11


ГЛАВА ПЪРВА ОСОБЕНОСТИ НА ЧОВЕШКАТА КОМУНИКАЦИЯ


Индивидуалност и типове. Теории за оценка на личността.Понятието комуникация. Комуникацията като поле на взаимни зависимости. Видове комуникация. Фактори в полето на комуникацията. Комуникатор. Съобщение. Реципиент.


Индивидуалност и типове


Всеки ден се срещаме с толкова много хора, общуваме с тях и почти винаги правим извода, че всеки човек е много различен от останалите и няма двама души на света, които да са съвсем еднакви. Този факт прави впечатление не само на нас. Над него са се замисляли хората още от най-дълбока древност и са се опитвали да открият онези характеристики на човешката същност, които да дадат възможност все пак хората да бъдат изследвани и класифицирани по някакъв начин. На старите гърци дължим разграничението на четирите основни типа темпераменти - холеричен, сангвиничен, флегматичен и меланхоличен. Историята на културата и кристализирането на езиковите понятия по отношение на човешкото поведение показват, че повечето от концептуалните обосновки за теорията на личносттта могат да бъдат отнесени към типологията на Хипократ./Райнов,1995:40/

Нека се опитаме да обобщим някои от най-важните характеристики на четирите типа темпераменти /Ендрес,1994: 50/

Холерикът е постоянно някак си зареден, пълен с енергия и волеви импулси, които трябва да насочи навън, за да не се пръсне. Това налага при общуването с него известна предпазливост, тъй като е избухлив и екплоадира лесно. В същото време обаче той не се оплаква от работа и преодолява и най-големите трудности като при това налага едно определено темпо, което увлича и всички останали. Той е безстрашен смелчага и налага онова, което иска чрез въодушевена, неудържима атака или чрез непрекъснато подновяване на усилията. При всички случаи обаче той е за най-краткият, правият път, който при необходимост извоюва с насилие. Склонността му към употреба на сила може да се изроди в бруталност и тирания, неговият неукроитм устрем - в непоносим тормоз. Във всички случаи холерикът е подчертано "властваща и борбена натура" /Ендрес,1994:53/, дори когато работи като обикновен работник / в този случай той ще бъде поне говорител на група или партия, доверено лице или съветник на работниците в организацията, ако не се е издигнал до по-високо положение/. В любовта, както и в омразата си той е страстен и вулканичен. Тесногръдството и дребнавостта са му напълно непознати. Поради концентрираната сила на неговите преживявания и широко простиращото се разнообразие на неговия стил на живот той поставя много големи изисквания към себе си и към околните. Холерикът притежава особено изявена индивидуалност и подчиняващо личностно въздействие.

Особености на човешката комуникация facebook image
Публикувано от: Мария Сивкова

Подобни материалиОсобености на човешката комуникация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.