Забравена парола?
Начало на реферати

Особености и поетика на старобългарската литература


Същност и своеобразие на понятията естетика и поетика в

средновековното старобългарско изкуство
Естетиката е наука за закономерностите на естетическото усвоявяне на света от човека, за същността и формите на творчеството, за основните закони на изкуството и неговото възприемане. Основните естетически понятия и категории са естетически идеал, прекрасно и грозно, трагично и комично и т.н. Поетика е всъщност теория за поезията . Тя изучава структурата, формите и принципите на литературните творби . От двете понятия естетиката е по-общото и по-широкото . Проблемът за красотата и прекрасното , който е оновен за всяка естетика , намира специфично решение..Истинската красота е специфична само за Бога и не може да позната пряко , а само чрез отражението й във видимия свят . Успоредно с красотата и прекрасното византийската естетика обособява още една естетическа

категория , която е потоянно обвързана с тях , но като цяло има самостоятелно значение . Това е светлината . Издигането н а светлината в ранг на естетическа категория е заложено в текстовете на Светото писание . Оттук и основната опозиция Светлина тъмнина с нейните три равнища : на познавателно равнище тя е тъждествена с опозицията знание незнание , на естетично равнище тя е тъждествена с добро зло , а на естетическо с прекрасно грозно . Така във византийско-славянското философско осмисляне на красотата и прекрасното естетическо и етическото се доближават . Средновековият

Особености и поетика на старобългарската литература facebook image
Публикувано от: Гергина Димитрова

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.