Начало на реферати

Основни технически параметри на компютъра


ОЕРАЦИОННИ С-МИ И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Основни технически параметри на яастите на компютъра.

Разказвам

Основните компоненти на компютъра се намират в системната му кутия т.нар системен блок. Към компютръа може да се включат пазлични периферни устройства входни, изходни и входно изходни. Информацията в компютъра се представя чрез 0 и 1. Мерните единици за информация са: b, B, KB, MB, GB, TB и др.


Диктувам

  1. Основни компоненти на КС процесор, памет и входно изходни у-ва

Разказвам

Повечето съвременни компютри са конструирани по схемата на Джон фон нойман, която ще рзахледаме подробно в 8 клас, компютъра се състой от 3 осн елемента: процесор, памет и входно изходни у-ва.

Съвременните компютри се делят на 2 основни вида, APPLE MACINTOSH и IBM съвместими. Конструкцията на основните им елементи е различна и за това те използват различен софтуер и операционни системи.

В българия основно се исползват АИ БИ ЕМ съвместими компютри.

Диктувам

  1. Процесор - CPU central processing unit

2.1 Какво представлява процеорът.

Разказвам

Централния процесор обикновенно го наричаме за краткост само процесор е основния елемент на компютъра. Наричат го още сърцето на компютъра. Той управлява всички соатналаи устройства на компютъра с помоща на операционна система и изпълнява програмите намиращи се в паметта на компютъра.

Основни производители на процесори за АЙ БИ ЕМ съвместимите компютри са Intel и AMD.


Диктувам

Основни х-ки на процесора

  • Модел

  • Тактова честота

Разказвам

Моделът на процесора определя предназначението му за използване в компютри от висок. Среден и нисък клас.

Клас

INTEL

AMD

Нисък

Celeron

Sempron

Среден

Pentium 4

Athlon

висок

Xeon

Opteron

Работният цикъл е най малкият интервал от време, съществуващ в работат на процесора.

Тактовата честота определя броят на работните цикли който процесорът може да извърши за една секунда. Тактовата честота е важна х-ка за определяне бързодействието на компютъра, защото всяко действие на процесора се извршва най малко за един цикъл. Обикновенно тактовата честота се измерва в MHz- мегахерци. 1 MHz означава че за една секунда процесорът може да извърши 1 милион разботни цикли. Съвременните компютри имат тактова честота над 1.5 GHz (1 GHz= 1000MHz), което ще рече че за една секунта процесорът ще извърши 1 милион х 1500 работни цикъла.


Диктувам

  1. Вътрешна памет

Рзказвам

Върешната памет на компютъра е важен елемт. В нея се съхраняват програмите който изпълнява процесора и данните който той обработва.

Важна х=ка на паметта е размерът на паметта. Р-ра на паметта се определя от обема на информацията която може да се съхранява и се измерва с мерните единици за информация b, B, KB, MB, GB, TB.

Съществуват 2 вида памет Рам памет и ром памет

Диктувам

RAM (random access memory памет с произволен достъп) наречена оперативна памет

Разказвам

РАМ паметта влияе на производителността на компютъра. Колкото повече рам памет има вашия компютър толкова по добре ще разботи. Когато копувате компютър е желателно той да има възпожност за поставяне на допълнителна рам памет.

При изключване на компютъра информацията в рам паметта се губи и затова се исползва външна памет за съхранение на данните твърд диск

Диктувам

ROM ( read only memory памет само за четене) постоянна памет

Разказвам

Постоянната памет съдържа инструкциите за зареждане на операционната система. Процесорът може само да чете информация от нея, но не и да записва. При изключване постоянната памет се запазва.Основни технически параметри на компютъра facebook image
Публикувано от: Николай Василев

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.