Начало на реферати

Основни старобългарски символи и тяхното значение


цигани) - черен. Подобна е цветовата символика при древните римляни и по-късните византийци. Изобщо, в индоевропейската традиция белият цвят носи положителен смисъл, черният отрицателен. При славяните има Белобог (бог на доброто, светлината, успеха) и Чернобог (бог на лошото). При прабългарите, бинарната опозиция БЯЛО-ЧЕРНО е залегнала в основата на тяхната митология. Категорията бял, която е залегнала в българския етноним, означава благороден, цивилизован, свободен, докато обратната категория, примерно черни българи означава несвободни, зависими българи. Навремето, Русия се разделяла на две части Черна (източна) Русия, която е плащала данъци на хазари, монголи и кипчаки и Бяла (западна) Русия, която е била свободна. Късен остатът от тази представа е днешната република Белорусия.
4. Ден нощ. Нощта е черна, зла и опасна. Денят ясен, топъл, благоприятен.
5. Дясно ляво. При индоевропейците, както и при голям брой други народи, положителна е дясната страна. От тук идва правый, right, rechte, dexter десен, прав, справедлив. Sinister (ляв, на латински език) означава ляв, несръчен, неблагоприятен. Дясната страна е почетна, дясната посока е правилна. Като изключение, при малък брой народи (хуните и следващите ги тюрки), положителна е лявата страна! От тук четенето на написан текст при древните тюрки е от дясно на ляво. При прабългарите прочитът е от ляво на дясно.
6. Горе долу. Асоциация с горния свят (боговете) долния свят (лошите сили). От тук идва противопоставянето небе земя и земя подземие.
7. Изток запад и юг север. От изток извира Слънцето, на запад то запада (изток значи извор). В северното полукълбо, югът е положителен източник на топлина и светлина. Когато човек застане с лице към изток, към важната посока от където изгрява небесното светило, югът остава от дясната, правилната му страна. При китайците, на световните посоки отговарят определени цветове: изток (синьо), запад (бяло), север (черно) и юг (червено). Подобна цветова диференциация на посоките е имало и при алтайците (тюрките), но не е забелязана при
Основни старобългарски символи и тяхното значение facebook image
Публикувано от: Марина Атанасова

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.