Начало на реферати

Основни старобългарски символи и тяхното значение


храмовете им са били равното поле, в което те се молели на многобройните си богове, наречени тенгри. На връщане от хазарската си мисия през 860-861 г. св. Кирил Философ пристига в кримския град Фула, където живеят т.н. черни българи, т.е., българи подчинени на хазарите. Там св. Кирил Философ премахва култ към дъб, който уж предизвиква дъжд и дава други блага. Той отвръща на магията с магия, като удря дървото 33 пъти и накрая го отсича [Климент Охридски. Събрани съчинения. Том 3. Пространни жития на Кирил и Методий. С., 1973, с. 135]. Има данни и за грамадно обожествявано дърво в кавказкия град Ранхаз, на което всяка сряда се окачват плодове и се принасят жертви [Артамонов, М. И. История хазар. Л., 1962, стр. 228-229].

При други културни общности в древността (китайци, хуни, тюрки), хоризонталния модел на света се състои не от четири, а от пет елемента. Освен четирите посоки на света има и още един пети елемент центъра. Това е най-познатото и усвоено място, центърът на света.

Друга основна страна от митологичните представи на древните хора са т.н. бинарни опозиции, т.е., мислене чрез противоположни категории. Бинарните опозиции се делят на пространствени, социални, абстрактни, времеви и т.н.. Първият член на опозицията е винаги положителен, вторият отрицателен. Известни са следните бинарни опозиции:
1. Щастие нещастие (успех - неуспех). Тази опозиция е отразена в представата за добрите сили (Бог), живеещ в горния свят и лошите сили (Сатана, Ахриман, Змей), които живеят в долния свят. При повечето религии, особено тази на древните иранци, добрите сили се борят с лошите и ги побеждават.
2. Живот смърт (здраве живот).
3. Светъл (бял) тъмен (чер). Тази опозиция е характерна за всички народи, но особено силно е изразена при иранците и китайците. Цветовата характеристика на отделните понятия също е характерна за много народи. Например, при индийците брахмани (благородници) -бял цвят, кшатрии (войни) - червен, вайши (занаятчии, земеделци) - жълт, шудри (заварено население,
Основни старобългарски символи и тяхното значение facebook image
Публикувано от: Марина Атанасова

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.