Начало на реферати

Основни старобългарски символи и тяхното значение
Чрез тези представи, в съзнанието на древните индоевропейци са откроени две важни числа числото ТРИ и числото ЧЕТИРИ. Сборът от тези две важни числа дава числото СЕДЕМ, а точно седем са и небесните светила-планети, схващани като богове, които управляват съдбата на хората и държавите. Седем са и дните в неделята. Някои народи, например прабългарите са били твърди почитатели на числото седем [Милош Сидеров."Блъгарианството, религията на седемте"].

Връзката между вертикалния и хоризонталния модел на света се осъществявал от дървото на света, митологична представа съществуваща при много народи. Корените на дървото са в долния стят, а върхът му стига до света на боговете. Това се съгласува с данните, че древните българи са обожествявали дъба като цар на всички дървета [Спасов, Ст. За прабългарските езически храмове. - Трудове на катедрите по история и богословие. Шуменски университет. Т. 1, 1998, 121-131]. Този култ се подчертава от ролята на дъба по време на българските новогодишни празници Еднажден и Бъдни вечер, когато в огнището се пали дъбово дърво. Това е свързано с вярата, че родения млад бог (Слънцето) слиза от високо дърво при хората [Българска митология. Енциклопедичен речник. Съставител Анани Стойчев. Издателска група 7М + Логис. 1994. София, стр. 40 и 154]. Самото дъбово дърво - бъдникът е възприеман като бог, който носи берекет, здраве и сполука за хората.

Освен древните прабългари, етнически сродните с тях хазари също са обожествявали дъбовите дървета и са им пренасяли жертви [Mason, R. A. E. The Religious Beliefs of the Khazars. - Ukrainian Quarterly, 1995, Winter, No 4, 383-415]. В Историята на кавказките албанци от арменския писател Мовсес Дасхуранц се описва, че хазарските богослужебни места са дървени храмове и идоли [Артамонов, М. И. История хазар. Л., 1962, стр. 228-229]. Тези данни са в пълно противоречие с тюрската представа, която някои хора имат за хазарите и прабългарите, защото родените в тундрата тюрки нямат никакво отношение към дъбовете, а
Основни старобългарски символи и тяхното значение facebook image
Публикувано от: Марина Атанасова

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.