Начало на реферати

Основни старобългарски символи и тяхното значение


Кавказ и на много селища в древната източноиранска област. Общото в тези градове е, че са съдържали три слоя вътрешна крепост на владетеля, среден град, където са живеели занаятчии и търговци и външен град, населен предимно със земеделци и животновъди. И трите части са оградени с крепостни стени. В Плиска са открити и подземни проходи тунели, които са свързвали крепостта на владетеля с външния свят. Трите слоя, както и тунелите присъстват в прабългарския рунен знак показан на фиг. 3.

Сред руските изследователи този рунен знак е известен като знак на древните строители или знак Вавилон. В България е забелязано, че този рунен знак съвпада с линиите на една много известна в миналото игра, която доби известност с безличното име игра на дама. От тук археолозите наричат този знак игра на дама. В някои краища на България обаче (Чирпан, Плевен), този знак и тази игра си имат собствено име докурджум. Подобна игра, макар и в опростен вариант и със същото название докурджум се среща и в днешна Турция, но това название няма обяснение на турски език и може да е заимствано.http://protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Simvol3.gif Фиг. 3. Прабългарски рунен знак-докурджум, често срещан по различни строителни елементи от епохата на Кубратова и Аспарухова България.

Предполага се, че както рунният знак-докурджум, така трипластовият концентричен план на строеж на ранните български градове отразяват някаква все още непозната космогонична представа на древните българи. Такива планове и такива представи не са характерни за номадските народи. Столицата Плиска се различава коренно от столицата на хуните в Панония, която е представлявала едно скупчване на шатри и коли. Може би тук е отразена представата за четирите главни посоки на света, както и за междинните посоки между тях, което пък е характерно главно за древните ведически индийци. Възможно е тук да е отразена древната представа за четирите страни на света и трите пласта по вертикала, която беше обсъдена
Основни старобългарски символи и тяхното значение facebook image
Публикувано от: Марина Атанасова

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.