Начало на реферати

Основни старобългарски символи и тяхното значение


Основни старобългарски символи и тяхното значение


Изключително богатата символика на прабългарите е добре установена и систематизирана, макар че нейното значение все още остава неясно. Десетки автори са си опитали късмета да я изясняват, но неизвестно защо все от позициите на езотериката, кабалистиката, нумерологията и т.н., сякаш прабългарите са познавали добре рафтовете на днешните български книжарници. Ние също ще си опитаме умението, но от позициите на съвременната научна митология.

В отделните културни общности в древността (индоевропейци, китайци, алтайци, семити и др.) са съществували различни космогонични представи за устройството на света. При древните индоевропейци (германци, индийци, славяни, иранци включително прабългари и др.), светът е бил разделян и подреждан в две направления, хоризонтално и вертикално [Стойнев Анани. Българските славяни митология и религия. Изд. Народна просвета. София. 1988]. В хоризонталната плоскост, моделът на света е представен като квадрат с четирите посоки изток, запад, север и юг. По аналогия с това, годината е разделяна на четири сезона (пролет, лято, есен и зима), природата се разглежда като изградена от четири основни елемента (вода, въздух, земя, огън), денонощието се представя като съставено от четири части (утро, ден, вечер и нощ), човешкият живот минава през четири етапа раждане, разтеж, стареене, смърт. При древните ведически индийци, посоките на света са осем, като към четирите основни посоки са добавени и междинните посоки.

Вертикалният дележ на света при индоевропейците е на три нива - горен свят, където живеят боговете, среден свят на хората и долен свят на злите сили. По подобие на това тристепенно делене по вертикалата е и деленето на времето на три части минало, настояще и бъдеще; дележа на религиозно-нравствените категории на благоприятни, неутрални и неблагоприятни, деленето на индоевропейското общество на три класи владетели и жреци, войни, трудов народ.

Основни старобългарски символи и тяхното значение facebook image
Публикувано от: Марина Атанасова

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.