Забравена парола?
Начало на реферати

Основни понятия. Възможности. Начин на работа. Настройки на екрана


MS Word

1. Основни понятия. Възможности. Начин на работа. Настройки на екрана.

2. Редактиране на текст и документ, форматиране на документ възможности.

- Форматиране на текст Format / Font size, font, underline, subscribe, under scribe, word character, space character, animation.

!!! Форматира се само предварително маркиран участък от текста.

- форматиране на параграфи Format / Paragraph

За форматиране на параграфа е достатъчно курсора да е в параграфа или да е маркиран символ от него.

Indent отместване

First line indent отместване на 1ивя ред

Alignment отместване

Justify двустранно подравнен

Bullet поставяне на символ в началото на параграфа.

Numbering номериране на параграфи

Format / Bullets & Numbering задаване на начина на номериране

Line space разстояние м/у редовете

Space before / after поставяне на разстояние преди / след параграфа

Dropcaps поставяне на декоративна главна буква в началото на параграфа Format / Drop caps

- автоматични възможности page Numbers

- автоматично разделяне на колони Format / Columbs

Header & Footer поставяне на заглавни надписи в горната част на листа и в долната

Footnote/ / endnote поставяне на надписи под черта в края на текстовото поле

- автоматично вмъкване на таблици Table / Insert / Table

Използване на стилови формати Format / Style

Format painter автоматично пренася формати от 1текст на др.

Border, Word Art, Clip Art.

3. Отпечатване на документи. Настройки.

- Задаване размери на страницата и на разположението на текста File / Page Set Up

- Margins полета top, bottom, left, right.

- Задаване начина на отпечатване Landscape.

- настройки при печат File / Print

All, collection (за предварително маркиран участък от текста), четни и нечетни, отделни страници, брой копия.

Лице-гръб копия отзад напред копия, или 1во 1ва стр., после 2ра и т.н.

Mirroring сменя дясно / ляво поле,.Сменя размера на ляво с дясно поле при печатане лице гръб.

Property economic, draft, normal, качество - fine мастилено струен

600dpi качествени; 300dpi икономии на тонер лазерен принтер

4. Съхраняване на документи във файлове видове формати.

Auto screen автоматично съхранява обработвания документ през определен период от време.

.


Основни понятия. Възможности. Начин на работа. Настройки на екрана facebook image
Публикувано от: Simeon Dimitrov

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.