Забравена парола?
Начало на реферати

ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА В КОНТЕКСТА НА МАРКЕТИНГА МЕТОД СЕБЕСТОЙНОСТ + ПЕЧАЛБА


  1. ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА В КОНТЕКСТА НА МАРКЕТИНГА МЕТОД СЕБЕСТОЙНОСТ + ПЕЧАЛБА


ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА

1. Цената се формира на основата на себестойността + печалбата

2. Цената се формира на основата на търсенето и предлагането, като се търси своеобразен баланс между тях

3. Цената се формира съобразно с условията на конкуренцията

МЕТОД СЕБЕСТОЙНОСТ + ПЕЧАЛБА

Това е най-често използваният начин за формиране на цената. Принципът е следният:

Пълна себестойност + печалба = цена на производител

Цена на производител + печалба = цена на търговец на дребно

Практиката на маркетинга обаче доказва, че макар и себестойността да е чудесен показател, с нея се работи трудно, ако се налага да се вземе управленско решение. Затова се използват величините условно постоянни и променливи разходи

Условно постоянни разходи + променливи разходи = себестойността

Условно постоянни са разходите, които не се изменят с количеството произведена продукция. Променливи са разходите, които са свързани пряко с обема на произведената продукция.

Цената на 1 изделие се получава така: Решаваме, че са ни нужни 5000бр. Намираме на кривата на пълната себестойност точката, съответстваща на този обем. После засичаме по ординатата каква сума съответства на този обем, в случая 5800хлв. Делим на бройките и получаваме пълна себестойност на 1-ца продукция, в случая 1160лв. Прибавяме 20% печалба и получаваме цена на изделието, в случая 1392лв.

ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА В КОНТЕКСТА НА МАРКЕТИНГА  МЕТОД СЕБЕСТОЙНОСТ + ПЕЧАЛБА facebook image
Публикувано от: Марийка Костадинова

Подобни материали


Банков маркетинг Маркетинг

Банков маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.