Начало на реферати

Основни компютърни компоненти


Основни компютърни компоненти


Терминът компютър произлиза от COMPUTE пресмятам, изчислявам. Една компютърна система може да се разглежда като комбинация от две взаимно свързани части хардуер (hardware) и софтуер (software). Хардуер наричаме всички физически компоненти, изграждащи изчислителната машина. Софтуер е програмното осигуряване, задвижващо хардуера. Ако липсва един от тези компоненти е невъзможно функционирането на компютъра. Основните му компоненти са: системно устройство, монитор, клавиатура и периферия (всички допълнителни устройства, които можем да включим към стандартната компютърна конфигурация).

Системното устройство е блок, към който са разположени почти всички важни елементи централен процесор, памет, твърд диск, флопи-дисково устройство, компакт-диск устройство, захранващ блок и т.н. Основните задвижващи елементи са прикачени към една платка, наречена дънна платка или дъно. Централният процесор (Central Processor Unit) извършва всички пресмятания и контролира останалите компоненти на компютъра. Неговото качество е определящо за работата на компютърa. Затова го наричат мозък на компютъра, а честотата му (бързина на извършване на операциите) се измерва в GHz. Стойностите за популярните в момента машини се движат в интервала 1-3 GHz. Централният процесор е интегрална схема, чип, разположен на дъното и се открива обикновено по големите радиатор и охлаждане над него, подобряващи топлообмена в кутията. Може и да няма такива, а да е разположен в специално гнездо (СЛОТ електрически конектор към дъното), но тогава ще е видно името му върху корпуса на чипа. Популярни марки процесори са: Intel, Pentium, Motorolla, Athlon, AMD и т.н.

Паметта е запомнящата среда, предназначена за съхраняването на информацията. Основните й функции са четене и запис, затова се характеризира със своето бързодействие. Важен критерий е нейният капацитет, задаващ максималното количество данни, което може да се съхранява едновременно в паметта. Делим я на вътрешна и външна. Вътрешната памет бива RAM (Random access memory памет с произволен достъп, оперативна памет) и ROM (Read-only memory- памет само за четене). ROM е постоянна памет, чип от дъното на компютъра, в който са разположени началните настройки на системата BIOS (Basic Input/Output system), тестовете на хардуера, които се стартират при включването на компютъра и др. Съдържанието на тази памет не се променя постоянно. ROM е енергонезависима памет, т.е съдържанието й не се губи дори при спиране на електрическото захранване. RAM в нея са непосредствено обработваните в момента данни, затова я наричаме още оперативна памет. Капацитетът й се мени чрез добавяне и премахване на модули памет в слотовете, предвидени за целта. Тази памет е енергозависима. Дори и при най-малък спад на тока, съдържанието й се губи, затова данните, с които работим, трябва периодично

Основни компютърни компоненти facebook image
Публикувано от: DELKA STOYKOVA

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.