Забравена парола?
Начало на реферати

Основни категории деца със СОП и тяхната клацификация


прекарана болест или някакъв инцидент. Често това е свързано с продължителен и труден процес на възприемане на тяхното ново положение .
 1. Физически увреждания

Двигателните увреждания могат да бъдат с наследствен , вроден и придобит характер . Отличителните характеристики на физическите увреждания са тяхната трайност , необратимост и прогресивност .

Видове двигателни нарушения :

 • Заболявания на опорно-двигателния апарат.

 • Вродени аномалии и хромозомни аберации-вродена микроцефалия, сандром на Даун,чуплива Х-хромозома.

 • Физически увреждания при ДЦП.

Характерно за децата с физически увреждания е , че в повечето случаи те притежават същия интелектуален коефициент като връстниците си без увреждания и затова психолого-педагогическото въздействие върху тях е насочено главно към недопускане на вторични психологически промени в детската личност.

3.Множество увреждания

Истинско нещастие е , че съществуват деца с множество увреждания , но тяхната група се усложнява и от факта , че в нея фигурират всевъзможни, комбинации по отношение на броя , видовете и тежестта на увреждани ята, но винаги едно от тях е водещо .

Според Вл. Радулов , могат да се обобщят някои общи закономерности на децата с множество увреждания :

 • Подстандартност в развитието то чувствително се различава от нормата.

 • Ниско езиково равнище и сериозни трудности във вербалното общуване

 • Чести прояви на стериотипно поведение.

 • Трудно изпълняват инструкциите на учителя .

 • Трудно постигат самостоятелност.

 • Трудна интеграция разбира се и тези деца имат правото и необходимостта да бъдат пълноценно интегрирани в обществото , но за тях този процес е изключително труден .

 • Слаби способности за професионален труд могат да развият елементарни , но полезни за тях трудови умения .

 • Децата с множество увреждания често страдат от допълнителни болестни процеси , като например епилепсия .

Въз основа на изложеното по горе може да се направи обобщението , че децата с множество увреждания много повече от останалите се нуждаят от интензивно и индивидуално обучение .4.Умствена изостаналост- Децата с умствена изостаналост са деца с ограничени умствени възможности . Те може да срещат проблеми при учене, да имат проблеми при запаметяването, да не могат самостоятелно да организират дейността си в ежедневието си . Причините за появата на умствени увреждания - хромозомни отклонения; органично мозъчни нарушения ; нарушения следствие на социокултурни факори;


В десетата ревизия на МКБ се конкретизира, че УИ е състояние на задържано или непълно развитие на интелекта, характеризиращо се с нарушения на уменията,

Основни категории деца със СОП и тяхната клацификация facebook image
Публикувано от: Айнур Мехмедов

Подобни материалиОсновни категории деца със СОП и тяхната клацификация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.