Забравена парола?
Начало на реферати

Основни категории деца със СОП и тяхната клацификация


4 въпрос

Основни категории деца със СОП и тяхната класификация. Същност, значение и основни критерии на класификацията на ДСОП.

Днес се приема , че основната разлика между норма и нарушение не се състои толкова във формалните критерии и показатели , колкото в специфичните и индивидуалните потребности на личността .

При идентифицирането на децата със СОП се използват два основни модела- медицински (категориален ) и образователен ( Вл.Радулов , 2000г)

Медицински категоричен модел

Определено може да се каже , че той принадлежи на миналото . Според него децата с увреждания , по медицински критерии , се разделят на различни категории слепи , глухи , с умствена недостатъчност и т.н .

Този модел вкарва детето в строго определени рамки и повлича след себе си старата терминология , която въз основа на уврежданията , прикачва на тези деца такива общи наименования като дефектни , аномални , недъгави, бавноразвиващи се и т.н. Подобни етикети пречат на обществото не само да възприеме тези деца като всички останали , но и не съдействат за изграждане на положителното отношение към тях.

Тоталното влияние на този модел у нас в продължение на много години поддържаше специални училища и другите затворени институции като единствената алтернатива за тези деца.

Образователен (социален) модел

През 1968 г . специалистите за първи път отхвърлят поставените етикети на децата с увреждания и се обявяват против медицинския категориален модел. Сега е необходимо не само да се разделим с старата терминология , но и коренно да променим подхода към идентифицирането на децата с различни увреждания . Според този модел обикновеното масово училище трябва да бъде отворено за всички деца , независимо дали имат или нямат увреждане . Тук се използва само една обща категория деца с трудности в обучението . Някои български автори използват понятието обучителни трудности (Матанова , 1994) , което е едно и също . Чейсти и Фрайл (1993) дават следното определение на тази категория : ,, Едно дете има трудности в обучението (обучителни трудности) , когато неговите проблеми в училище са различни от проблемите на връстниците му .

Идентифицирането на децата със специални педагогически потребности чрез образователния модел , преодолява тяхното строго категоризиране .

От друга страна отделните клонове на специалната педагогика , макар и условно, се съобразяват с различните групи деца, страдащи от едно и също увреждане .

Със специални образователни потребности са децата, които не се справят с приетия в масовото училище образователен минимум и причина за това е едно от следните увреждания :

  • Интелектуална недостатъчност;

  • Физическо увреждане;

  • Сензорно увреждане;

  • Езиково говорно нарушение;

  • Множество увреждания .

Класифициране на ДСОП според Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Наредба 6 от 2002 год. За обучение на ДСОП и/или хронични заболявания и Международната класификация на болестите(МКБ 10):

Основни категории деца със СОП и тяхната клацификация facebook image
Публикувано от: Айнур Мехмедов

Подобни материалиОсновни категории деца със СОП и тяхната клацификация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.