Забравена парола?
Начало на реферати

Основни елементарни частици


.

Когато , могат да се пренебрегнат членовете съдържащи на степен 4 и по-висока.

Следователно при промяна на големината на скоростта на частицата от v 1 на v 2 за промяната на масата на частицата (когато ) от (1) получаваме

. (4)


След заместване на (4) в (2) за промяната на кинетичната енергия при промяна на големината на скоростта на частицата от v 1 на v 2 получаваме

,

което е в съгласие с теорията на Нютон.


Енергия: Джаулът е твърде голяма и следователно неудобна единица за измерване на енергията на един единствен електрон. Много по-удобна и по-нагледна единица е елктронволтът (eV). Електронволтът е кинетичната енергия, която електрон с начална скорост нула придобива като премине потенциална разлика един волт. Извършената от електричното поле работа в този случай е:

1 V . 1,6.10 19 C = 1,6.10 19 J.

Следователно,

1 eV = 1,6.10 19 J.

Електронволтът не е удобна единица за измерване, примерно на енергията, взета от една батерия, като премине количество електричество един кулон. Електронволтът е удобна и подходяща единица за света на атомите, където имаме работа с отделни електрони или йони.


Обикновен източник на електрони е нагорещен метал или полупроводник. Излъчването на електрони от нагорещени тела се нарича термоелектронна емисия. Тя създава електрони с малки начални кинетични енергии и е главният източник на електрони, които се използват в практиката: в обикновените радиолампи, флуоресцентните лампи и в лабораторните опити. Обяснението на тази емисия е твърде просто. На повърхността на твърдите тела съществува енергетична бариера от няколко електронволта, която пречи на излитането на електроните от твърдото тяло, като при всяка температура някои от електроните имат достатъчно енергия, за да преодолеят бариерата. При стайна температура токът от тези електрони е твърде слаб за да може да се използва в практиката. С нарастването на температурата той бързо расте. За практически нужди източниците се нагряват до температура 1000 2500 0К.


Друг източник на електрони е разпадането на някои радиоактивни ядра (с това явление ще се запознаем по-късно). Излъчваните при радиоактивен разпад електрони имат широк обхват на енергии, достигащи до много високи стойности (10 MeV), което съответства на скорост близка до скоростта на светлината. Тъй като при откриването на това излъчване не се знаеше, че излъчваните частици са електрони, те бяха наречени b-лъчи, а по-късно b-частици. Това име остана и сега често електроните с голяма енергия се наричат b-частици.


Позитрон: През 1927 година английският физик Пол Дирак открива едно елегантно уравнение за електрона (наречено след това уравнение на Дирак), от което следва, че трябва да съществува още една частица със същата маса, същия спин и същия по големина електричен заряд, само че с противоположен знак античастица на електрона. През 1932 г. американският

Основни елементарни частици facebook image
Публикувано от: Лилия Илиева

Подобни материалиОсновни елементарни частици 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.