Забравена парола?
Начало на реферати

Основини понятия в застраховането


ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ:


ДВА БРНША ЗАСТРАХОВАНЕ:

1). Общо(имуществено) застраховане (ОЗ)- свързан със застраховането на имуществените интереси. ОЗ има два големи застрахователни клона:

1.1. Имуществено застраховане.

1.2. Застраховане Отговорности.

2). Лично застраховане (животозастрховане)- застраховане живота и здравето. ЛЗ има три големи застрахователни клона:

2.1. Застраховане Живот.

2.2. Застраховки Злополука.

2.3. Здравно застраховане.


ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА (ЗД) РАБОТЯТ ПО ДВЕ ПРАВНИ ФОРМИ:

1).АД

2). Взаимозастрахователно дружество.

АЗД може да работи по един от двата бранша застраховане, не се допуска до работа и по двта.


ЗАСТРХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ (W)

- характерно е за общото застраховане. Тя е общата пазарна стойност на имуществото, което ще застраховаме.


ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА (S)

- характерно е за двата бранша застраховане (Общо застраховане и Лично застраховане). Застрахователната сума определя горната граница на отговорността на ЗД. Начинът за определяна на застрахователната сума в двата бранша е различно. В общото застраховане S не може да бъде по- голямо от W. В животозастраховането застрахователната сума се определя субективно от клиента.


ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ВНОСКА (P) = ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

- застрахователната вноска е парична сума, която застрахования плаща, за да купи застрахователната услуга. Рядко за застраховките, в които веднага се казва колко е застрахователната вноска. Има два фактора- обемът на отговорността изразен чрез застрахователната сума и вторият фактор е рисковата ситуация, в която се намира обектът, изразена в т.нар. тарифни числа в % и промили и дават представа за размера на застрахователната вноска.


ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ (Q)

- това е плащането на застрахователните по общо застраховане. Размерът зависи от щетата. Плащането на застрахователните в животозастраховането се нарича застрахователна сума. При настъпване на случаи, застрахователните изплащат договорената сума или част от нея.


РИСК И ЗАСТРАХОВАНЕ.


ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ РИСКОВЕ.

ОБЕКТИВНИ РИСКОВЕ

Основини понятия в застраховането facebook image

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.