Забравена парола?
Начало на реферати

ОСНОВИ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХЕРБОЛОГИЯ


Тема 7 Системи за обработка на почвата


. Система за обработка на почвата

1. Определение броят, последователността и особеностите на обработката на почвата в съответствие с конкретните почвено-климатични условия в рамките на дадено сеитбообръщение се нарича система за обработка на почвата.

2. Класификация на системите за обработка на почвата:

А) В зависимост от целите на обработката системите биват: основни, предсеитбени и следсеитбени;

Б) в зависмост от културите, за които се извършват системите биват: за пролетни, за зимни, за втори култури;

В) В зависимост от интензитета на обработка на почвата, системите биват: интензивна традиционна, конвнтционална, почвозащитна мулчираща, минимална редуцирана, милиоративна.

. Обработка на почвата за пролетни култури тя зопочва след прибирането на предшественика и продължва през следващата година преди и след сеитбата на културата. Разделя се на основна, предсеитбена и следсеитбена обработка.

1. Основна обработка - извършва се през лятото и есента, веднага след прибирането на предшественика (пшеница, ечемик, ръж, овес). Пролетните култури (слънчоглед, царевица, тютюн, памук, нахуд, фъстъци, боб, леща) се отглеждат по рядко след окопните култури или след многогодишните треви (люцерна, детелина).

* основна обработка на стърнище

- площите, освободени от зимни житни култури със слята повърхност се нарича стърнище. В зависимост от конкретните условия обработката на стърнището може да бъде еднофазна или многофазна. Еднофазната се състои от една операция само основна оран. Многофазната обработка се състои от две или повече операции подмятане на стърнището, дълбока оран и допълнителни обработки или оран с допълнителни обработки без подмятане на стърнището. Главните задачи на основната обработка на почвите са следните: оструктуряване на орния слои и подобряване на водния, въздушния и хранителния режим на почвата.

* борба срещу вредителите по културните растения, заораване на стърнището и органичните и минерални торове;

* подмятане на стърнището- представлява плитка обработка на стърнището на дълбочина от 5-12 см., извършена с дискови оръдия, веднага след жътвата. Подмятането на стърнището има следните задачи: запазване на наличната почвена влага и създаване на условия за натрупване на допълнителни количества влага в почвата, натрупването на повече хранителни вещества в почвата. Повишаване ефективността на борбата срещу вредителите по културните растения, повишаване качеството на дълбоката оран и повишаване добивите от пролетните култури.

* дълбока (основна) оран на стърнището. Най-висок агротехнически ефект се получава от оранта, извършена най-късно до началото на септември. Положителния ефект от по-раннатадълбока оран се обяснява със следните причини: подобряват се водния и хранителен режим на почвата, създават се условия за развитие на мощна коренова система на пролетните култури, по-ификтивно се унищожават вредителите, подобряватсе физичните своиства и мефаничния състав на орния слой.

* допълнителни лятно-есенни обработки. В ранно изораните стърнища под влияние на метеорологичните условия, орния слои се уплътнява, а при благоприятна температура и влага се развиват и голям брой плевели. Ето защо рано изораните площи се налага да се обработят допълнително чрез култивиране или дискуване на дълбочина 8-10 см.

II. Основна обработка на почвата след окопни култури площите, освободени от окопните култури (захарно цвекло, слънчоглед, царевица, тютюн, памук, соя, фъстъци и др.). Най-често се заемат от зимни житни култури със слята повърхност (пшеница, ечемик, ръж, овес и др.). По рядко на тези площи се отглеждат отново пролетни култури царевица, тютюн, зеленчукови култури и др. Пролетните окопни култури се пребират през есента и обикновенно оставят площите чисти от плевели. Освен това, няколкократните вегитационни обработки на почвата осигуряват сравнително рохкав горен почвен слой.

ОСНОВИ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХЕРБОЛОГИЯ facebook image
Публикувано от: Тинка Ботева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.