Начало на реферати

Оргазиционна промяна


Според Курт Левин промяната се осъществява ефективно ако се следват последователно следните три етапа:размразяване, променяне и замразява-не. Моделите за управление на промяната, които се основават на възгледа на К. Левин, са линеарни и отразяват сравнително статични процеси (Kanter, Stein, Jick 1992). Метафората за организацията като леден куб, който може да бъде размразен и отново замразен в желаната форма, нагледно и достъпно описва процеса, но създава усещането за промяната като нещо опростено и лесно осъществимо. На практика организациите никога не се „замразяват”, за да се „размразят”, тъй като в тях непрекъснато протичат сложни и многопосочни процеси. Управлението на промяната в желаната посока.

Използвана литература:

1.”Организационно поведение”-М. Паунов, 2005 София

2.”Оргонизационно развитие” – С. Илиева , 2006 София

3.”Организационно поведение”- доц. д-р А. Ангелов, 2002 София

4.”Спечелете другите как да приемат вашата кауза, 2005 Harvard Business School Press, превод И. Гаврилова, 133-138стр.


Оргазиционна промяна facebook image
Публикувано от: Румен Стефанов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.