Начало на реферати

Оргазиционна промяна


Мениджърът може да прилага различни стратегии в процеса на промяна.

При политическата стратегия прицелът е структурата на властта. Разчита се на опитите да се повлияе на формалните и неформални лидери. Икономическата стратегия залага на паричния стимул. Ето защо според този гледна точка този, който контролира организационнния бюджет, притежава силата да купува и променя всичко, особено при твърдата убеденост, че всеки си има цена.

Академичната стратегия изхожда от допускането, че предоставянето на достатъчно информация и достоверни факти на хората ще доведе до приемане на необходимостта от промяна.

Инжинерната стратегия възприема технократския подход, според който промяната на физическата природа на работата неминуемо ще накара и хората, които я изпълняват, да се променят.

Военната стратегия разчита на подхода на „бруталната сила” и „невежеството” за промяна на дадена ситуация. Изискват се физическа сила и издържливост, и следващите плана се възнаграждават.

Конфронтационната стратегия е подход с висока степен на риск, тъй като се основава на предположението, че ако успеете да възбудите интереса на хората към проблема и след това да ги мобилизирате за решаването му, те ще се променят. Много зависи от способността на стратега да защитава позицията си и да събужда „хъс” за работа, без да поражда напрежение.

Някои от по-конкретните подходи, с които организациите се опитват да се справят със съпротивата са:

Обучение и комуникиране. Те помагат на хората да разберат логиката и нуждата от промяна. Този процес изисква взаимно доверие.

Участие и приобщаване. Хората оказват по-голяма подкрепа на промяната

ако са участвали във формулировката и проектирането й.

Улесняване и подкрепа. Става дума за обучение и съветване, което е полезно, но няма гаранция, че ще доведе до преодоляване на съпротивата.

Преговаряне и посигане на съгласие. Има се предвид преди всичко преговаряне по повод на стимулите и възнагражденията. Когато съпротивата е породена от нещо, което хората възприемат за загуба този подход може да се окаже много полезен.

Манипулиране и приобщаване. Този подход включва завоалирани опити да се повлияе на хората, например избирателно използване на информация или съзнателно подреждане на събитията.

Явна и скрита принуда. Употребата на заплахи може и да подейства за момента, но едва ли ще доведе до дългосрочна съпричастност към промяната.

Оргазиционна промяна facebook image
Публикувано от: Румен Стефанов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.