Начало на реферати

Организация на наследствения материал при прокариотите


А-спиралата е също дясна, но е по-широка. Тя е свойствена на двойноспиралните РНК-участъци и на смесените двойни спирали ДНК-РНК. Причината е, че допълнителната ОН-група на рибозата не позволява на РНК да се включи в В-спирала.

Третата показана спирала за разлика от другите е лява. Освен това е по-ръбеста и затова се означава като Z-форма (от зигзаг). Z-Форма биха могли да приемат ДНК-участъци, съставени от редуващи се цитидинови и гуанозинови нуклеотиди (ГЦГЦГЦ...). Такива места в хромозомите има и поне понякога те заемат Z-спирална конформация. Известни са ензими, които специфично разпознават тези Z-спирали и се свързват с тях. По-долу ще допускаме, че ДНК е в стандартната си В-форма.

Да разгледаме оста на спиралата. За простота на повечето схеми тя се дава изправена, а за пръстенна ДНК най-лесно можем да си я представим като окръжност. Такава ДНК, чиято спирална ос не е усукана, се нарича релаксирана. Сега да си представим, че оста на молекулата също образува спирала. Такава ДНК се нарича свръхспирализирана. Свръхспирализацията бива положителна (когато оста се усуква по часовниковата стрелка) и отрицателна (когато оста се усуква наляво, обратно на самата двойна спирала). Свръхспирализацията може да се моделира просто чрез допълнително усукване на мартеница или друг подобен шнур.

Модели на ДНК с различна свръхспирализация.

Релаксираното състояние е най-устойчиво. Линейната ДНК го приема спонтанно. Следователно свръхспирализирана ДНК може да има само ако някой изразходва енергия за усукването й. Освен това тази ДНК трябва или да бъде пръстенна, или, ако е линейна, краищата й да бъдат закрепени. Иначе всеки опит за усукване в някакъв участък от молекулата ще се проваля поради разхлабване на свободните краища.

Енергията, изразходвана за свръхспирализацията, остава в усуканата молекула като потенциална енергия. Това се отразява върху "основната" В-спирала. Двата вида свръхспирализация влияят противоположно. (+)-Свръхспирализираната ДНК е "затегната" – двете вериги са по-плътно навити. Затова такава ДНК се денатурира (разделя веригите си) по-трудно от релаксираната. (–)-Свръхспирализираната ДНК, обратно, е по-хлабава и лесно се денатурира на места за сметка на потенциалната си енергия.

Организация на наследствения материал при прокариотите facebook image
Публикувано от: Марийка Колева

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.