Забравена парола?
Начало на реферати

Определяне на общата годишна данъчна основа


5.Не се включват обезщетенията по член 200 от Кодекса на труда обезщетения, които се дават за трудова злополука; обезщетения по член 216 от Кодекса на труда обезщетения при преместване на работник на друго населено място от работодател; обезщетения по член 222 от Кодекса на труда при придобиване право на пенсия на работник или служител 6 заплати,ако е работил при работодателя 10 години или 2 заплати, ако е работил по-кратко, тези суми не се облагат с данък.

6.Не се включват еднократни помощи при раждане на дете, при сключване на граждански брак, при смърт на член от семейство, но в размер до 2400лв.за годината до 2400 лв на годината лице, което отговаря на тези условия може да получи тази еднократна помощ и да не плати данък върху тази еднократна помощ.

- Също така и еднократна помощ за лечение,без да е лимитирано.Без значение каква е сумата, работодателят може да поеме лечението на работник или служител.Тук е важен елемента еднократно. Не може работника да влиза през 2 месеца за лечение в болнично заведение и работодателят все да му остойностява без данък разходите по това лечение. Може да го направи, но еднократно,рдин път в годината, като няма лимит 10000лв, 20000лв, колкото е стойността на лечението може да поеме работодателя.Като не е казано дали лечението е в чужбина или България след като е лечение, след като има документ от болничното заведение за престоя и стойността на лечението, работодателят може да го остойности, без да се облага с данък при получателя на тази сума.

7.Социални разходи предоставени в натура от работодателя (някакви продукти, предоставени в натура) също не се облагат при получателя на такива социални разходи. Социални разходи са тези, които са достъпни за всички работници и служители, не само за определена категория. Например, работодателят може да реши да заплати един курс за езиково обучение, плаща курса за езиково обучение и работниците му всички могат да участват в този курс,т.е той е достъпен за всички, но пожелание работниците могат да участват в него.Това е предоставен социален разход в натура ,който е достъпен и може да се плзва за всички.

8.Възможност работодателите да предоставят до 60 лв. месечно за всяко осигурено лице или за застраховка Живот или за доброволно пенсионно осигуряване.Изключваме тези професии, тези длъжности, за който работодателят е задължен с нормативен акт да направи застраховка - примерно шофьорите.Става въпрос, ако работодателят реши да застрахова своята секретарка, например.Може да го направи 60 лв месечно за застраховка Живот или в доброволен пенсионен фонд и не се облага с данък нито приработодателя, нито при работника, получателя на тези суми.


Определяне на годищната данъчна основа за доходи като ЕТ

Данъчният финанасов резултат на ЕТ се формира по реда Корпоративния закон, така както се формира данъчния финансовия резултат - печалба или загуба на предприятията юридичски лица.

В годишната данъчна основа от дейност ЕТ не се включва дейността на регистираните земеделски или тютюнопроизводители ЕТ. Ако ЕТ е регистриран земеделски или тютщнопроизводител, той не попълва Приложение 2 към годишната данъчна декларация. Той ще попълни Приложение 8, което се попълва при физическите лица земеделски производители или тютюнопроизводители регистрирани, тъй като законът казва, че доходът, получен от продажба на растителна или животинска непреработена продукция не участва във формирането на годишната данъчна основа на ЕТ. Както не участва при формиране на годишната данъчна основа и доходът на ЕТ, който е обложен с алтернативен данък. Ако е ЕТ притежава някаква хазартна игра и плаща алтернативен данък, тъй като хазартните игри се облагат с такива окончателни данъци,без значение какъв е резултата, който реализират, този доход също не формира годишната данъчна основа на ЕТ.

ЕТ имат право да ползват в предприятието си имущество, което представлява тяхна лична собственост или съпружеска общност. Става въпрос за помещение, което съпружеска или лична собсвеност, или лек автомобил, който му е необходим е дейността, независимо че е негова лична собственост или семейна общност може да го ползва за дейността си.Като законодателят исизква да се изготви първо протокол, с който трябва да се въведе актива в патримониума на предприятието и второ, ако е семейна общност, трябва да се приложи към

Определяне на общата годишна данъчна основа facebook image
Публикувано от: Даниела Жечева

Подобни материалиОпределяне на общата годишна данъчна основа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.