Забравена парола?
Начало на реферати

Определяне на коефициента на повърхностно напрежение на течности. Изследване зависимоста му от темперетурата


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ИПФПротокол: Специалност: КТТ


Подпис на асистента:

Студент: Дилян Стефанов Чернев

Фак. No: 10027031 Група: 54 Подгрупа: 2


Упражнение No 10: Определяне на коефициента на повърхностно напрежение на течности. Изследване зависимоста му от темперетурата.


  1. Схема на опитната постановка

  1. Описание на метода и теоретични изводи:

2.1. Коефициента на повърхностно съпротивление се изчислява по формулата:

, където е повърхностната енергията, големина на повърхностния слой. За F имаме F=m.g, N и за l=2D,m . Заместени със съставните им части за получаваме: .

За измерването на коефициента на повърхностно напрежение се използва везна, върху едното рамо на която е окачен тънък метален пръстен с остър долен ръб, който може да се потопява в течност. На другото рамо на везната е окачено блюдо, в които се поставят теглилки.


2.2. Зависимостта на коефициента на повърхностно съпротивление от темперетурата, се намира по формулата: , където N е налягането променящо се с изменението на темперетурата, к коефициент. При стайна температура (20 оС) коефициента на повърхностно съпротивление , съответното No= 11,2 откъдето за к се намира: к=6,4.10-3

Определяне на коефициента на повърхностно напрежение на течности. Изследване зависимоста му от темперетурата facebook image
Публикувано от: Ивилин Иванов

Подобни материалиОпределяне на коефициента на повърхностно напрежение на течности. Изследване зависимоста му от темперетурата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.