Забравена парола?
Начало на реферати

Опорно-двигателна система. Скелет


3.Опорно-двигателна система. Кости и стави на гръбначния стълб, гръдния кош и крайниците


Движението е основен начин на поведение на живите организми. Опорно –двигателната система осъществява движение на човека, като променя положението на главата, туловището и крайниците в пространството.

Опорно-двигателната система се състои от активна и пасивна част. Пасивната се изгражда от костите на скелета и свързванията между тях – стави и ставни връзки, а активната част са мускулите. Основните функции на опорно-двигателната система са: опорна-осигурява опора на тялото и му придава определена форма; защитна образува кухини, в които са разположени жизнено важни органи – черепна кухина, в която се намира мозъка, в очницата – окото, в гръбначния канал – гръбначния мозък, в гръдния кош – бели дробове, сърце, в таза редица органи на половата, отделителната и храносмилателната система. Мускулите осъществяват движенията на тялото, при своето съкращение,те задвижват костите.

Костите на човешкото тяло са свързани и образуват скелета. Той се състои от кости на главата, кости на туловището и кости на крайниците.

Костите на туловището изграждат гръбначния стълб и гръдния кош.

Гръбначния стълб е стабилна полуподвижна колона, изградена от 24 прешлена(7шийни,12 гръдни,5 поясни), кръстцова и опашна кост. Те формират 5 отдела на гръбначния стълб: шиен, гръден, поясен, кръстцов и опашен. Всички прешлени имат приблизително еднаква форма, но нарастват постепенно на големина от върха към основата на гръбначния стълб. Прешленът се състои от тяло, дъга и израстъци – 4 ставни, 1 бодилест и 2 напречни. Телата на прешлените се свързват с хрущялни пластинки. Тялото и дъгата заграждат отвор. Отворите на всички прешлени образуват гръбначния канал, в който се намира гръбначния мозък. Първият шиен прешлен се нарича атлас. Чрез стави той се свързва с тилната кост на черепа. Така се осъществява връзката между гръбначния стълб и черепа. Атласът няма тяло.В хода на еволюцията неговото тяло е преминало като зъбовиден израстък към тялото на втория шиен прешлен, наречен аксис. Гръдните прешлени са по-масивни от шийните. На техните тела и на напречните израстъци има ставни повърхности за свързване с ребрата. Поясните прешлени са най-масивни. Петият поясен прешлен се свързва с кръстцовата кост. Шийните, гръдните и поясните прешлени се свързват помежду си със стави, връзки и междупрешленови дискове.

Междупрешленовите дискове са изградени от външен фиброзен пръстен и вътрешно пихтиесто ядро. С течение на възрастта или при много тежки физически натоварвания е възможно да се разкъса фиброзния пръстен на диска.Това състояние се нарича дискова херния. През цепнатината излиза част от пихтиестото ядро. То може да притисне намиращия се в близост гръбначен нерв, което се съпровожда със силна болка.

Кръстцовата кост е изградена от 5 сраснали прешлена. Тя има триъгълна форма. Странично има ставна повърхност за свързване с тазовите кости. Опашната кост е образувана от сливането на 3-4 недоразвити прешлена.

Гръбначният стълб има няколко кривини, които му придават двойно S-образна форма.В шийния и поясния отдели той е изпъкнал напред,а в гръдния - назад. Тази форма му дава възможност да пружинира при натоварване. Така се предпазват от сътресение главата и туловището. Най-подвижен е шийният отдел, след това поясният и най-малко гръдният.

Гръдния кош е образуван от гръдните прешлени, 12 чифта ребра и гръдна кост.

Ребрата са плоски кости, които в задния си край се залавят чрез стави за гръдните прешлени, а в предния си край, чрез хрущяли за гръдната кост. Последните две двойки ребра не се залавят за гръдната кост и се наричат плаващи.

Гръдната кост е плоска кост. По страничната и повърхност има вдлъбнатини за залавяне на ребрата и ключиците.

Поради ставното залавяне на ребрата за гръбначния стълб и гръдната кост при извършване на дихателните движения те се повдигат напред и встрани заедно с гръдната кост.

По форма гръдния кош наподобява пресечен конус. Той затваря гръдната кухина, в която са разположени сърцето, белите дробове, трахея, хранопровод и кръвоносни съдове. Формата и големината на гръдния кош зависи от възрастта, пола и ръста на човека.

Във връзка с изправеното положение на тялото, при човек крайниците се наричат горни и долни.

Костите на горния крайник се разделят на: кости на раменния пояс и кости на свободния горен крайник.

Раменният пояс се състои от две чифтни кости: лопатка и ключица. Ключицата е дълга S-образно извита кост. Тя се свързва със стави за гръдната кост и лопатката.

Опорно-двигателна система. Скелет facebook image
Публикувано от: Петка Симеонова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.