Начало на реферати

Операционни системи с графичен интерфейс


Операционни системи с графичен интерфейс

1. Windows 

Windows WIMP. (Windows-прозорци, Icons-икони, Menus-менюта, Pointing-посочване или Windows, Icons, Mouse-мишка, Pull-down menus-падащи менюта).

Windows е многозадачна графична OС - работи се едновременно с повече от една приложна програма. Многозадачността на системата се изразява във възможността под нея да се работи едновременно с повече от една приложна програма. В Windows е преодоляно основното ограничение на DOS - 640 KB граница за работа на програмите и Windows програмите не се ограничават от конвенционалната памет.

Варианти на Windows:

1. Стандартна серия - включва версиите Windows  1, 2, 3.0, 3.1, 3.11, 95, 98, ME (Millenium Edition).

2. Windows NT (NT -New Technology) - включва Microsoft Windows NT 1, 2, 3, 3.1, 3.51, 4, 2000, 2003.

Windows 2000 принадлежи към серията Windows NT. Оригиналното му име трябвало да е Windows NT 5, но поради забавяне на разработката на тази версия крайният продукт става готов чак към края на 1999 г., а маркетинговите специалисти на компанията явно са били на мнение, че като се сложи име 2000 вместо NT 5, ще се вдигнат продажбите.

Windows XP (всъщност NT 6). Има много подобрения спрямо Windows 2000 - коренно променен интерфейс, много нови функции, системните изисквания са малко по-високи от тези на Windows 2000.

Windows Vista e най-късната версия на Microsoft Windows, от типа графична OC използвана върху PC. Преди неговото известяване на 22.07.2005 той беше известен с кодовото име "Longhorn". Разработката е завършена на 08.11.2006; през следващите три месеца е пусната на производителите на компютърен софтуер и хардуер. Все още не е много навлязла тук в България, поради тежките хардуерни изисквания.

■ Първата версия на Windows – 1984 г., по-скоро демонстрационна програма за работа с мишка.

■ Втората версия (Windows 2) – 1987 г.

■ 1990 г. - Windows 3.0, 1991 г - Windows 3.1. За Windows 3.x има много софтуер.

Windows 3.0 - работи на абсолютно всеки Intel съвместим процесор - 80286, 80386, 80486 (или 286, 386, 486), Pentium и т.н.

Версия 3.1 - Минималните изисквания за работа са от 6 до 8 MB свободно пространство на харддиска и 2 MB RAM.

■ Windows 3.11 for Workgroups - 1993 г., леко разширена, включва вградени средства за съвместна работа в мрежа.

До третата си версия Windows е 16-битова операционна система. С него може да се работи с електронни таблици и бази данни, да се прави текстообработка, да се обработват изображения и звукови файлове, да се ползват всички възможности на Интернет.

■ Windows 95 - 1995 г. - нова 32-битова версия. Тази версия теоретично е трябвало да бъде двойно по-бърза от 16-битовия Windows, но на практика в много ситуации консумира двойно повече ресурси, без потребителят да върши повече неща.

При Windows 95 и всички след нея, съществен момент в организацията на интерфейса е представянето на екрана на работно бюро (desktop), върху което потребителят разполага обектите с които работи. Desktop-ът е неделима част от ОС и всички приложни програми се стартират директно от него. В предходните версии, след зареждането на Windows управлението се поема от програма Program Manager. Тази програма изпълнява всички функции по групиране и изпълнение на приложенията.

При Windows 95 :

- Отпада ограничението за максимална дължина от 8 символа на файловото име и 3 символа за максимална дължина на разширението.

Имената на файловете (и директориите) могат да бъдат с дължина до 255 символа.

- Съвсем нова среда на работа. Могат да се създават файлове, директории и препратки върху самият работен екран.

Операционни системи с графичен интерфейс facebook image
Публикувано от: Юлия Стоянова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.