Забравена парола?
Начало на реферати

Оценка на възможностите на интернет в областта на мобилните комуникации


път за комуникации с други електронни устройства, например в магазините. Когато се използва в комбинация с WAP, Bluetooth позволява комуникация между крайни потребители, електронни устройства и приложения и хранилища с данни в мрежата или в Интернет.

Технологиите за браузинг за портативни мобилни устройства са едни от ключовите елементи за мобилния Интернет. Между конкуриращите се технологии за браузинг WAP е доминиращата при втората генерация системи. WAP вероятно ще запази позицията си и при третата генерация мобилни системи.

Важни характеристики, наблюдавани в нововъзникващите бизнес модели са както следва:

- ролята на мобилните портали е по-важна за мобилния Интернет от ролята на порталите при традиционния Интернет;

-няколко нови класа на обслужване ще придружават нарастването на мобилния Интернет;

-мобилният Интернет значително ще увеличи потенциала на електронната търговия.

При тези новоформирани бизнес модели мрежовите оператори се опитват да заемат ключови позиции като центрове за разплащане и транзакции в мобилни Интернет мрежи, мобилни Интернет портали и сайтове за мобилна Интернет -базирана електронна търговия.

Прилагането на WAP решения "от край до край" ще даде тласък за бързото и широко навлизане на пазара на тези услуги. Те ще се развият с въвеждането на GPRS, Bluetooth, Parlay и мобилните системи от трета генерация. Затова WAP е не просто още една безжична технология; той е катализатор на мобилния Интернет. Скоро WAP ще се превърне в удобно средство за мобилните крайни потребители, значително променяйки начина, по който те подхождат и изпълняват множеството си ежедневни задачи.


WAP услугата в България


WAP услугата в България започва да се измъква от сянката на неизвестността и bg-сайтовете вече набират скорост. Скептицизмът, с който беше приет "орязания" мобилен вариант на Интернет, не се оправда и се оказа, че той е напълно адекватен за информационни и новинарски приложения, електронна поща, он-лайн речници и дори за търсачки.

Опит да се направи WAP-справочник за клубовете в България е адресът http://tagtag.com/4bg. Страницата събира седмичната програма

Оценка на възможностите на интернет в областта на мобилните комуникации facebook image
Публикувано от: Митка Стоянова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.