Забравена парола?
Начало на реферати

Община Димитровград


Регионът обхваща южните склонове на Стара планина, Казанлъшкото поле, Сърнена Средна гора, Хасковското и Старозагорско полета, Източни Родопи. Площта на територията му е 13886,9 км2 или 12,5% от територията на България.На север регионът граничи по билото на Стара планина със Северния централен регион. Тази граница се пресича от автомобилни пътища през Шипченски проход и Хаинбоаз и ж.п. линията от Русе за Кърджали /Подкова/.
Източната граница на региона в географско отношение не е ясно очертана, като единствено южните части от тази граница са по река Тунджа.

Климатът в Казанлъшкото и Старозагорското поле има преходно-континентален характер. Това, наред с почвените условия и производствения опит на населението, определя отглеждането на етерично-маслени култури, памук и други култури.
Релефът е изключително разнообразен – от високи планини до низини и речни долини. Тук са разположени голяма част от Стара планина и Родопите, както и целите Средна гора и Сакар планина. Ниските части на района обхващат Горнотракийската низина и задбалканските котловинни полета, които са формирани около водосборните басейни на р. Марица и р. Тунджа. Областите Кърджали и Смолян са разположени в планините, а останалите съчетават високи планински вериги с низини с обработваема земя.

Релефът предполага сериозни различия в климата на отделни части на района. Планинските части на района естествено се отличават с ниските средни температури (0,2 градуса по Целзий на вр. Ботев, 9,6 градуса – в Смолян), ниска максимална абсолютна температура (17,8 градуса на вр. Ботев), ниско средно атмосферно налягане, по-висока средна влажност на въздуха (вр. Ботев – 80%, Смолян – 74%), високи стойности на валежите (892 мм в Смолян, 699 на вр. Ботев). В низините се отбелязват по-високите средни температури, по-високите максимални абсолютни температури, по-ниска влажност на въздуха. В района на Пловдив и Пазарджик, обаче, имаме съществено по-ниски минимални абсолютни температури, чиито стойности са подобни на стойностите, отбелязани на високопланинските върхове, като единствено минималната абсолютна температура, регистрирана на вр. Мусала (-23,1 градуса) надвишава леко регистрираната в Пловдив (-22,8 градуса).

Община Димитровград facebook image
Публикувано от: Димитър Михайлов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.