Забравена парола?
Начало на реферати

Общи и специфични пред-поставки за сегментиране на пазара на туризма. Пазарни ниши и сегменти


Общи и специфични пред-поставки за сегментиране на пазара на туризма. Пазарни ниши и сегменти.

Търсенето на купувачите на тур. пазар за нематериални услуги и за материални услуги следва да се представи със сегменти, с части от пазарното пространство от пазарната територия. По този начин се търси разрешението на въпроса за ПСТТ.

Сегментирането на тур. пазар е научно приложна дейност, позовава се на знания от много науки и практикически опит на много фирми от туризма. Сегментирането на тур. пазар дава необходимата информация за броя на туристите, които ще участват в екскурзии, в научни прояви, за обема дейност на хотелиерството, ресторяньорството.

Сегментирането на тур. пазар се извършва като се взема под внимание:

  • Общи предпоставки за туризма в т.ч.:

а) национ. Традиции на туристите да купуват материални и нематериални услуги на фирмите от туризма;

б) парите, които туристите отделят за купуване на разнообразието от услуги, продавани от фирмите за туризъм;

в) специфични предпоставки за туризма ПСТТ, транспортните връзки в държавата, селища в тур. локализации.

Сегментите на тур. пазар на фирмите от туризма са 2 групи сегменти на вътрешния, на националния тур. пазар и сегменти на световния, на международния туристически пазар.

Детайлизацията на сегментирането и за сегментите на тур. пазар дава основание да се вземат под внимание следните видове сегменти:

Сегменти на тур. пазар за отделните възрастови групи от населението;

Сегменти на тур. пазар за отделните професионални групи от населението;

Сегменти на тур. пазар за отделните етнически групи от населението.

ТД и ЕТ от туризма подхождат много внимателно при определяне на пазарните си сегменти. Обикновено видовете туризъм са основата за избора на пазарния сегмент. В последните няколко години се създават пазарни сегменти за опознаване на туризма, за бизнес туризъм, за еко- туризъм, туризъм за третата възраст. След определяне на видовете туризам стопанските субекти от туризма определят държавите от които ще приемат туристи. Има връзка м/у сегментирането на тур. пазар и ефективността на фирмите от туризма. Връзката м/у тях е под влияние на няколко предпоставки:

а) броят на реалните туристи купувачи на даден сегмент;

б) организацията и управлението на бизнеса на пазарните сегменти на пазарните ниши;

в) минималните разходи за обслужването на пазарните сегменти на фирмите от туризма. Ще има промени в сегментирането на пазара на туризма защото ПСТТ в съставната си част е стационарно и мобилно бавно настъпва промяна в броя на реалните туристи по региони и селища. ОТ друга страна платежната способност на туристите е първото условие за позиционирането на продукта на стопанския субект на туристическия пазар.

Пазарната ниша е част от пазарното стопанство, на неговите реални и потен-циални купувачи. ТД и ЕТ може да имат един или повече пазарни сегмента. Броят им зависи от стоките и услугите, предлагани масово на пазара за задоволяване на един или няколко потребности на купувачите.

Общи и специфични пред-поставки за сегментиране на пазара на туризма. Пазарни ниши и сегменти facebook image
Публикувано от: Имдат Халил

Подобни материалиОбщи и специфични пред-поставки за сегментиране на пазара на туризма. Пазарни ниши и сегменти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.