Забравена парола?
Начало на реферати

Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС


Глава 27

ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ (ОВППС)СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГЛАВАТА (принципи, цели и развитие на европейската нормативна уредба в тази област)

Общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз представлява система за сътрудничество между страните-членки по въпросите на международната политика. Тя се приема от участващите страни/правителства като основен инструмент за запазване на националните интереси в епохата на растящата глобална взаимозависимост. Целта на ОВППС е запазване на идентичността на ЕС на международно ниво.

За общата политика в областта на външните отношения и сигурността на ЕС не са предвидени правни инструменти (директиви, регламенти), с каквито Общността борави в изпълнение на другите видове политика. Предоставеният механизъм за действие в тази сфера е политическото сътрудничество между държавите-членки, което се изгражда постепенно и прагматично на базата на политически консенсус.

Участници в структурирането и функционирането на ОВППС са: Европейски съвет, Съвет на ЕС (Общи въпроси и външни отоншения), Европейската комисия (ЕК), сраните-членки , специални пратеници. Принципите и насоките на политиките на ЕС, включително на ОВППС, се определят от Европейския съвет.

Решенията, чрез които се дефинира и осъществява ОВППС, се вземат от Съвета по общите въпроси и външни работи, в чийто състав влизат министрите на външните работи на държавите-членки. Заседанията се провеждат поне веднъж в месеца, като в тях участва и членът на Европейската комисия по външните въпроси. Съветът осигурява единството, приемствеността и ефективността на действията на ЕС. Европейската комисия споделя със Съвета отговорностите за съгласуваното и последователно осъществяване на ОВППС. Ролята на Европейския парламент е ограничена. Председателството на ЕС и Комисията го информират и консултират за развитието на ОВППС Договорът от Амстердам (1997 г.) въвежда поста висш представител за ОВППС, който се изпълнява от генералния секретар на Съвета. От 18 октомври 1999 г. този пост се заема от Хавиер Солана. Висшият представител подпомага Съвета по въпросите на ОВППС, особено при формулирането, подготовката и осъществяването на политически решения. При необходимост и по искане на Председателството на ЕС той води политически диалог с трети страни от името на Съвета. Също според Амстердамския договор, на международната сцена ЕС се представлява от Председателството на ЕС, подпомагано от висшия представител на ОВППС и от държавата-членка, която ще поеме председателството за следващия шестмесечен мандат.

Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС facebook image
Публикувано от: Maya Nikolova

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.