Забравена парола?
Начало на реферати

ОБЩА ПОСТАНОВКА НА ЗАДАЧИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ И ВИДОВЕ МОДЕЛИ


ОБЩА ПОСТАНОВКА НА ЗАДАЧИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ И ВИДОВЕ МОДЕЛИСъздаването на запаси при извършването на стопанската дейност на предприятията е свързано с необходимостта от осигуряване на непрекъснатост на производствения процес. То е продиктувано от влиянието на случайни фактори, които не винаги могат да се предвидят с достатъчна точност. С цел преодоляване влиянието на тези случайни фактори, които могат да предизвикат прекъсване на производствената дейност се създават различни видове запаси, а именно текущ, гаранционен, сезонен и стратегически. Създаването и поддържането на запаси налага извършване на определени разходи, които оскъпяват съответната стопанска дейност.

Икономико-математическите методи и модели за управление на запасите се използват за определяне например на оптималната периодичност на доставките, величината на гаранционния, общия и другите видове запаси от материали, графиката на доставките при променящи се цени и потребности, рационалното разпределение на запасите между различните звена в системата на снабдяване и т.н. Различните постановки на задачите могат да се различават една от друга по изходните си предпоставки постоянна или изменяща се потребност, твърдо установени или произволно избрани моменти на доставката, възможност или невъзможност за закъснение на доставките, допустимост за оставяне на незадоволена потребност и др.

Моделите за управление на запасите могат да се класифицират по два основни признака:

А) по начина на определяне момента на поръчката;

Б) по размера на партидата.

В зависимост от това те са:

- модели със строго фиксиран размер на доставката;

- модели с определена периодичност на доставката;

- модели с две определени нива на запаса и строго фиксиран период на поръчката.

В моделите със строго фиксиран размер на доставката количеството на искания материал за попълване на запаса е постояннo, а поредната поръчка се заявява при намаляване размера на запаса до определена критична точка. Интервалите на доставките могат да бъдат постоянни и променливи.

Характерно за моделите с определена периодичност на доставките е това, че поръчките за попълване на запаса се повтарят през еднакви интервали от време, при което размерът на поръчката се определя така, че запасът всеки път се попълва до предварително установения максимален

ОБЩА ПОСТАНОВКА НА ЗАДАЧИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ И ВИДОВЕ МОДЕЛИ facebook image
Публикувано от: Станка Атанасова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.