Забравена парола?
Начало на реферати

Обмяна на веществата и енергията


Белтъци основни биологични функции

Клас белтъци в зависимост от техните биологични свойства

някои примери

Ензими (биокатализатори)

пепсин; трипсин; рибонуклеаза; АТФаза; цитохромоксидаза и т. н.

Транспортни белтъци

хемоглубин; серумен албумин; в1-липопротеин и др.

Хранителни и резервни белтъци

яйчен албумин; казеин; феритин; зеин (в царевицата) или глиадин (в пшеницата) и др.

Съкратителни и двигателни белтъци

миозин; актин; тубулин; динеин и др.

Структурни белтъци

кератин; колаген; еластин; др.

Защитни белтъци

антитела; фибриноген; тромбин; ботулинов токсин; отрови при различни животни; рицин и др.

Регулаторни белтъци

Хормони инсулин, тироксин, тропни и ефекторни хормони; ензими; G-белтък и др.

Други

антифризни белтъци; белтъци със сладък вкус; смазващи белтъци и др.

Много от белтъците се състоят само от аминокиселини. Това са прости белтъци (рибонуклеаза, химотрипсин и др.). Други белтъци включват в молекулната си организация, освен аминокиселини, други химични съединения. Не аминокиселинната съставка на белтъците се нарича простетична група. Това са сложните белтъци. Сложните белтъци се класират в зависимост от химичната природа на простетичната група.

Таблица VII, 14

Сложни белтъци

Класове белтъци

Простетична група

Липопротеини

липиди

Гликопротеини

въглехидрати

Фосфопротеини

фосфатни групи

Хемопротеини

хем

Флавопротеини

флавинови нуклеотиди

Металопротеини

различни метални йони желязо, цинк и др.


Таблица VII, 15

Основни аминокиселини, които изграждат белтъците символи и eднобуквени кодове (в скоби)


Аланин Ala; (A)

Глицин Gly (G)

Триптофан Trp; (W)

Фенилаланин Phe; (F)

Валин Val; (V)

Серин Ser; (S)

Аспаргинова киселина Asp; (D)

Аргинин Arg;(R)

Левцин Leu; (L)

Треонин Thr; (T)

Глутаминова киселина Glu;(E)

Лизин Lys; (K)

Изолевцин Ile;(I)

Цистеин Cys; (C)

Хистидин His;(H)

Метионин Met;; (M)

Пролин Pro; (P)

Тирозин Tyr; (Y)

Аспаргин Asn;(N)

Глутамин Gln;(Q)

Освен 20-те стандартни аминокиселини в някои белтъци се срещат други аминокиселини, които са производни на основните. Такива са хидроксипролин, производна на пролин; N-метилизин; карбокси-глутаминова к-на; десмозин и др.

Таблица VII, 16

Основни структурни компоненти, които изграждат нуклеиновите киселини (А); основните строителни блокове на липидите (Б) и някои основни моно-, ди-, три- и полизахариди (В)


А: Азотни бази и пентози изграждащи нуклеиновите киселини

Б: Основни строителни компоненти на липидите


В: Въглехидрати

урацил

глицерол

глицералалдехид (триоза)

тимин

висши мастни киселини

дехидроксиацетон (триоза)

цитозин

холин

рибоза (пентоза)

дезоксирибоза

аденин

фосфорна киселина


гуанин

други

глюкоза (хексоза)

a-D-рибоза


фруктоза (хексоза)

2-дезокси-а-D-рибоза


захароза (дизахарид)гликоген; целулоза; скорбяла (полизахариди)


Аминокиселините служат като изходен материал за синтез на белтъци и на други азот-съдържащи съединения, за синтез на глюкоза и масти, като енергийни източници и за синтеза на важни биологично активни вещества и хормони. Трансаминирането на кетокиселините води до нови аминокиселини. Схематично окислителното дезаминиране на аминокиселините е показан на фиг. VII, 38.

Обмяна на веществата и енергията facebook image
Публикувано от: Иван Карапанчев

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.