Забравена парола?
Начало на реферати

Обединение на търговци - понятие, видове, особености


Обединение на търговци понятие, видове, особености

Търговския закон урежда два вида обединение на търговци:

 1. Консорциум (съучастие) договорно обединение на търговци за постигане на определена цел.

  • Участници в консорциум могат да бъдат всички, които притежават качеството търговец

  • Възниква чрез сключване на договор между участниците в него

  • Няма собствена правноорганизационна форма, може да приеме следните:

   • Една от правноорганизационните форми на петте търговски дружества

   • Под формата на гражданско дружество (обединение на две или повече лица за постигане на определена цел). Има следните особености

    • Не се изисква да има фирма

    • Не се изисква да има органи за управление

    • Не се изисква да се вписва в Търговския регистър или на друго място

    • Не е юридическо лице

Консорциуми, приемащи формата на гражданско дружество се ползват от определена анонимност, но липсата на регистрация ги ограничава в участието на търгове при конкурси, където това се изисква

Целта на консорциумите обикновенно е разпределение на риск между участниците. Те запазват юридическа и икономическа самостоятелност

 1. Холдинг капиталово търговско дружество, което има за цел да участва в капитала на други дружества и в управлението им.

  • В зависимост от вида на капиталните дружества холдинга може да бъде ООД, АД или КДА

  • Според предмета си на дейност холдинга бива:

   • Без собствен предмет на дейност

   • Със собствен предмет на дейност силно ограничен от Търговския закон със забрана за определен вид дейност

  • Не може да участва в граждански договор

  • Трябва да има внесен в капита на други дружества, наречени дъщерни дружества, най-малко 20% от собствения капитал

   • Дъщерни дружества са тези, в които холдинга притежава най-малко 20% от капитала им или може да определя повече от половината от членовете на Управителния им съвет

Обединение на търговци - понятие, видове, особености facebook image
Публикувано от: Георги Димитров

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.