Забравена парола?
Начало на реферати

Независими одиторски процедури и тестове за контрол в системата на продажбите и покупките


Трябва да правим ясно разграничение между контролни цели, контролни процедури ( и двете са отговорност на клиента) и контролни тестове (които са отговорност на одитора). Те не са едно и също нещо!Система на продажбите

Контролни целиКак контролните цели, споменати по-горе се превръщат в реални цели за продажбите?

За много бизнеси продажбите се правят на кредит и по такъв начин цикълът на продажбите включва контролни цели за получателите. Тези контролни цели включват:

а) Заявките на клиентите трябва да бъдат оторизирани, контролирани и записвани, за да бъдат изпълнявани вярно и да се определи някакво разрешение за произтичащи загуби от неизпълнени договори;

б) експедираните стоки и извършената работа трябва да бъдат контролирани за да бъдем сигурни, че фактурите са издадени и приходите от всички продажби са записани;

в) върнатите стоки и оплакванията на клиентите трябва да бъдат контролирани, за да се определи отговорността за върнатите стоки и получените оплаквания, които не са включени в счетоводните записи ;

г) фактурите и приходите трябва да бъдат подходящо проверени, за да бъдат точни и оторизирани преди да влязат в счетоводните записи

д) валидните клиентски транзакции, и само тези транзакции, трябва да бъдат точно въведени в счетоводните записи;

е) трябва да има процедури, които да гарантират, че фактурите за продажби, ще бъдат платени и че съмнителните суми ще бъдат идентифицирани, за да се определят всички изискуеми суми (allowance);Постигане на целите

За да бъдат постигнати тези цели трябва да има разделение на задълженията.

Има три процеса в системата за продажби, които трябва да бъдат разделени и изпълнявани от различен персонал, за да се установи ефективен вътрешен контрол. Те са:

Независими одиторски процедури и тестове за контрол в системата на продажбите и покупките facebook image
Публикувано от: Юджел Назми

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.