Начало на реферати

Невербална комуникация
  1. Невербална комуникация


Успоредно с речевото си поведение , всеки човек реализира и цяла система от неречеви средства. Информацията получавана по речевия канал, може да се допълва и съпътства течащата по неречевия, но може и да се противопоставя и да затруднява възприемането на речевата.

Невербалното поведение на човека включва съвкупност от невербални знаци и невербални сигнали. Един от първите проблеми, който започва сериозно да се изучава, е този за произхода на невербалните средства дали те са вродени или са плод на социално влияние. Част от невербалните знаци и сигнали са вродени, а други се придобиват. При придобитите влияние оказват етнокултурните особености на средата, в която децата израстват и се учат на социално поведение.

Невербална е комуникацията, която се реализира посредством знаци и сигнали с неречев характер. Тя включва съобщенията, предавани от различните части на тялото, гласа, пространственото поведение и външния вид.

Невербалната комуникация се появява най-напред в света на животните. С помоща на невербални знаци животните обменят информация, чрез застрашителни пози, ръмжене, гримаси и много други. С появата на човека и на втората сигнална система статутът на невербалната комуникация се променя съществено. Тя вече е допълваща спрямо речевата. Според някои автори повече от две трети от цялата човешка комуникация е невербална, което означава, че до голяма степен е същностно безсъзнателна, защото хората често не съзнават невербалните сигнали, които изпращат или получават."

Невербалната комуникация има няколко особености по отношение на връзката й с езика:

  • тя е по-директна, по-обща, по-спонтанна;

  • няма точен езиков еквивалент;

  • има силно присъствие при някои социално психически механизми, като внушение, заразяване, подражание, убеждение;

  • двупосочност във връзката й с речевата тя я отрича или я подкрепя;

  • невербалната информация е много по-малко обект на съзнателна интерпретация и наблюдение и в резултат може много по-лесно да издава истинските чувства, нагласи и интереси на комуникиращия;

Невербална комуникация facebook image
Публикувано от: Петко Стефанов

Подобни материалиНевербална комуникация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.