Начало на реферати

Неустойка,задатък,отметнина


ОБЛИГАЦИОННО ПРАВОВъпрос 36 Неустойка

Неустойката е класически институт-функциите следват в чл.92/ЗЗД и чл.309 ТЗ

Тя е договорно съглашение и при неизпълнение се дължи без да е нужно кредитора да доказва колко са големи вредите ни.Има ли подписана клауза за неустоика кредитора си взима своето което предварително е уговорено.Основната ценност на неустойката е,че не е необходимо доказване.Тя действа като глоба към длъжника.

Неустоиката може да има и наказателна функция,тя съществува при кумолативната неустойка(изрично уговорена)

Същност на неустоиката е нейната способност.Тя е клауза от договора по силата по която длъжника се задължава,като неизпълни да плаща неустоиката.Ако има изпълнителност не се дължи и неустоика следователно.

Предмет и приложно поле на неустойката.При всякакви договори неустоиката най-често е пари,но не е задължително да е така.Гъвкаво е ,защото може да се уговори клаузите.

За да възникне неустойката тя трябва да е уговорена.Първо трябва да има клауза,да има валиден договор,да има неизпълнение на договора и това неизпълнение да е виновно.Кредитора да е изправен а длъжникът да е виновен.

Видове неустойки.

Договорна-тя може да бъде поета или в последствие да бъде договоре ,но се иска съгласие от страните.

Законнна нормативна неустойка-следва от нормативен акт.

Обезщетението може да бъде мораторно-то може да бъде търсено само с иск за реалното изпълнение

Втори вид за изпълнение е компенсаторно. Чл.79/ЗЗД

Трети вид неустойка,може да бъде свързано с разваления договор.При развалянето на договора неустойката се запазва тъй като тя следва от него.

Други форми за обезщетението за вреди са неустойка или капаро.

Неустоиката с оглед на съотношението и спрямо обезщетението на вреди бива:кумулативна(зачетна)-можем да търсим в пълнота за обезщетяване на вредите+неустойка чл.92/ЗЗД Може да бъде изключителна и страните се ограничават да търсят само неустоиката или да търсят неустоика или пълно обезщетение(в зависимост как са се разбрали страните).

Неустойката се намалява,ако се окаже прекомерно голяма в сравнение с действителния размер на вредите.Съгласно ЗЗД тя се намаля в 2 хипотези ако изпълнението не е пълно(неправилно или от части) и когато е прекомерно голяма спрямо размера на вредите.От гледна точка на това за какво неизпълнение е ,то е компенсаторно-пълно.

Неустойка,задатък,отметнина facebook image

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.