Начало на реферати

Netscape..


WWW КЛИЕНТ - NETSCAPE COMMUNICATOR

Навигаторът Netscape е програмен продукт на Netscape Communications Corporation и предлага значително по-добри възможности в сравнение с други WWW клиенти с лесен за ползуване интерфейс към Web. В настоящия момент около 70% от потребителите на Web услуги в Internet използват като WWW клиент Netscape. Навигатор е понятие, което се свързва преди всичко с Netscape. Това наименование е синоним на големите възможности на продукта в основното му предназначение - да осигурява достъп до мултимедийни документи (Web страници), независимо от това къде се намират по света. До края на 1997 година Netscape беше безпорен лидер сред Web навигаторите и значително превъзхождаше Web клиента Internet Explorer 3.x на Microsoft. Новите версии на Internet Explorer 4.01 и 5 са с много по-разширени възможности, свободни са за копиране (freeware) и представляват сериозен конкурент на Netscape.

През 1994 година се появява първата Beta версия на навигатора за PC, Macintosh и UNIX. Всички Beta версии от тук нататък се предоставят като freeware продукт. Комерсиалните версии на Netscape имат и многопотребителски възможности. Последните известни версии са Netscape Navigator Gold 3.04 и Netscape Communicator 4.7.6. Отделно версиите са разделени на 16-битови и 32-битови приложения за удовлетворяване на изискванията на различните платформи. Например, за Windows 3.x са приложими 16-битовите версии, а за Windows 95/98 и Windows NT се препоръчват 32-битовите версии. Съществуват версии за MacOS, Linux и UNIX. Копирането на определена версия е възможно по Internet от сървъра на Netscape на следния адрес:

http://www.netscape.com/


Някои от основните възможности и предимствата на Netscape са:

• поддръжка на повече от един екземпляр на Web Browser - възможно е едновременното отваряне на няколко Netscape прозореца с активиране на самостоятелни връзки;

• при комерсиалните версии едновременното отваряне на множество Web страници;

• при комерсиалните версии поддръжка на многопотребителски функции;

• поддръжка на списък от препратки (Bookmarks);

• четене и изпращане на новини от и до UseNet групи;

• поддръжка на Mail клиент за четене и изпращане на електронна поща;

• възможност за преминаване през Firewall;

• поддръжка на Java за 32-битовите версии на навигатора и във всички случаи на Javascript;

• оптимизирано осъществяване на връзка чрез избиране на телефонен номер;

• поддръжка на множество връзки - заявките за страници се нареждат на опашка и се извършва зареждане във фонов режим докато потребителят чете информация от екрана.

• библиотека с Plug-Ins - допълнителни средства за разчитане и възпроизвеждане на звук анимация и видео.

• От месец януари 1998 Netscape Communicator 4.x е свободен за копиране и използване в пълната му версия.

• Версии на Netscape Navigator 5 са достъпни за копиране в първичен код.

Версиите Gold имат допълнителна възможност за редактиране на HTML страници в режим WYSIWYG чрез вградената функция Edit. Пълната версия на Netscape Communicator 4.x съдържа HTML графичен редактор като допълнително приложение - Netscape Composer.

Инсталиране на Netscape Communicator

Навигаторът Netscape 2.02 е версия достъпна чрез изпълним архивен файл N16E202 .EXE, който може да се копира от различни FTP сървъри. Версията Netscape Navigator Gold 3.03 е достъпна чрез архивния файл G32E303P.EXE и също така може да се намери в множество FTP сървъри. Началната буква в името на файла определя дали версията е Gold (G) или нормална (N), цифрите "16" или "32" посочват характера на приложението (16-битово, 32-битово), Цифрата 202 (2.02), съответно 303 (3.03) - версията на Netscape. Новото поколение комуникационни средства на Netscape - Netscape Communicator в имената на дистрибутивните архиви съдържа подобна мнемоника. Името на дистрибутивния архив за Netscape Communicator 4.7 е cp32e47.exe. Началната буква в името на файла "с" определя типа на Netscape продукта - Communicator. Буквата "р" е индикатор за пълна или професионална версия. Цифрата "32" определя архива като предназначен за 32-битово приложение. Буквата "е" е последвана от цифри, с което се указва версията на продукта.

Освен главният сървър на Netscape множество други сървъри предоставят копия на различните версии на навигатора или комуникатора, достъпни по HTTP или FTP протокол. Намирането и извличането на търсената версия е улеснено от стандартно възприетия път във файловата система на съответния сървър. Обикновено версията на Netscape 2.02 за Windows 3.x се намира на следния път:

/pub/www/netscape/navigator/2.02/windows/n16e202.exe,

докато версията за Macintosh на Netscape 3.01 се намира на:

/pub/www/netscape/navigator/3.01/mac/netscape3.01.hqx,

а версия Netscape Navigator Gold 3.03 за Windows 95 или Windows NT на:

Netscape.. facebook image
Публикувано от: Радка Койчева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.