Забравена парола?
Начало на реферати

Неприятели по житните култури със слята повърхностСистема от мероприятия за борба срещу неприятелите на житните култури със слята повърхностОт акротехническите мероприятия в системата за борба важно значение имат :

  • Сеитбообръщението-оказва влияние върху специализираните неприятели, чийто ларви се развиват в очвата и са приспособени да се хранят с житни растения. При монокултурнорто отглеждане на житните по-масово се намножава пшениченият трипс, житарите, червеното житно комарче, стъбленни оси, пшеничната листо завивачка и др.. За данамалеят популациите за посевите на площи предназначени за сеитба на есенни житни след пролетни култури е необходимо да се оре на дълбочина 20см.

  • Минералното торене благоприятства дружното поникване, бързия растеж и развитие, по-бързо преминаване на критичните фази и за по-бързо възстановяване на нанесените повреди. Азотното торене особенно при високи дози удължава развитието на растенията. Фосфорното торене повишава устоичивостта на растенията.

  • Подбора на сортовете има значение за степента на нанесената повреда и вреда. Сортовете пшеница и ечемик, кито братят по-силно и се развиват по-бързо са по-устойчиви на повредите на житните мухи.

  • Борба с плевелната растителност в житните посеви и около тях доприняса за намаляване на загубите от неприятелите. Площите след пребиране на предшественика се обработват на дълбочина 20-22см.

  • Преди сеитба третиране на посевния материял за отглеждане на пшеница със системни срдества: Маршал 40 СТ+Инкрусем 0,52+ 12 за 100кг семена. Сеитбата се провежда при оптимални за района срокове на оптимална дълбочина и при спазване на посевната норма. Преди поникването на есенните житни е необходимо да се привежда борба срещу полевката в тревните полета.

Във фенофаза поникване-братене се следи появата на ларви на житен бегач. Борбата срещу него е сЕкалукс 25 ЕК 100 ml/dka, Дурсбан 4 Е 150 ml/dka, Нуреле Дурсбан 70 ml/dka, Маршал 25 ЕК 100 ml/dka.

Във фаза братене се следи плътността на ларвите на житния бегач. Във фенофаза братене-вретенене се следи за житната листо завивачка пръскането се провежда при плътност 50 гъсеници на 1м2.

Във фенофаза вретенене се следи появата на вредната житна дървеница, борбата се води с Дурсбан 4 Е-60 ml/dka, Вазтак 10 ЕК-20 ml/dka, Карате 2.5 ЕК-40 ml/dka

Във фенофаза изкласяване се следи за появата и числеността на житната пиявица. Борбата се провежда при плътност повече от 1 ларва с Агрия 1050-250ml/dka,Банкол 50ВП-60 ml/dka, Дурсбан 4 Е-60 ml/dka.

Неприятели по житните култури със слята повърхност facebook image
Публикувано от: Преслава Романова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.