Забравена парола?
Начало на реферати

Наследственост. Грегор Мендел. Генотип и фенотипНаследственост Наследствеността е основно свойство на живите организми и е неразривно свързана с процеса на възпроизводство. Размножаването осигурява непрекъснатостта на живота. Чрез него съхраняваната в клетъчното ядро наследствена информация се предава на поколенията.

В основата на размножаването е деленето на клетките. То бива два типа- митоза и мейоза.

Деленето на телесните (соматични) клетки например епителните клетки на кожата се извършва чрез митоза. В резултат на такъв тип делене на клетката се получават две напълно еднакви клетки с еднакъв брой хромозоми (2n). Деленето на клетките в половите органи се извършва чрез мейоза. Получават се четири различни полови клетки (гамети), като броят на хромозомите в ядрата им намалява наполовина (n).Висшите организми, които се размножават по полов начин, започват развитието си след сливането на две полови клетки, наречени гамети. Едната гамета е от майката, а другата от бащата. Всяка гамета съдържа половината количество от хромозомите на останалите соматични клетки. След сливането на двете гамети при оплождането се образува зигота, която вече съдържа удвоено количество хромозоми. Половината от тях са от майчиния, а другата половина от бащиния организъм. От зиготата се развива организъм, в който се съчетават белези и от двамата родители и той не е точно копие на някой от тях.

Наследствеността е процес на предаване на белези от родители на деца.

Грегор Мендел основоположник на генетиката Точните механизми на предаване на белезите от родители на деца остават неразкрити дълго време. Изучаването на основните закономерности при унаследяване на белезите започва едва през втората половина на 19 век. Това е и рождената дата на науката генетика (лат. geneo пораждам) науката за наследствеността и изменчивостта на организмите.

Наследственост. Грегор Мендел. Генотип и фенотип facebook image
Публикувано от: Константин

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.