Забравена парола?
Начало на реферати

Нарушено общуване учител-ученик


Университет Проф.д-р.Асен Златаров

Факултет по Обществени науки

Гр.Бургас
Експертна оценка на социалнен педагог.

Казус:Нарушено общуване между ученик и учител
Педагогическото общуване е основен фактор за ефективното протичане на учебно-възпитателния процес. То е вид социално общуване, негова разновидност. Предпоставка е за създаване на благоприятен социалнопсихологически климат. Развива мотивацията на учещите се. Педагогическото общуване можа да се приема като взаимодействие (интеракция) между учители и ученици. За Педагогическо общуване може да се говори само при наличието на професионално упълномощено лице, което формира дадена личност.

Нарушено общуване учител-ученик facebook image
Публикувано от: Кичка Николова

Подобни материалиНарушено общуване учител-ученик 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.