Начало на реферати

Наркотични вещества и действието им върху организма


Наркотични вещества и действието им върху организма


Различни растения, съдържащи наркотични вещества, са използвани от най-дълбока древност при болка, страх, възбуда, умора или глад. Постепенно тези вещества с психогенно действие се увеличават и днес са познати около хиляда наркотика. Броят им продължава да расте, а заедно с това нараства и опасността от съзнателното или несъзнателно привикване към тяхната употреба. Възникването на психическа, а в последствие и на физическа зависимост на организма от определени наркотици е свързано главно с техния еуфоричен ефект. Някои от тях се използват и в съвременната медицина за пълна или частична наркоза при операции, за притъпяване или премахване на болките при тежки заболявания, при лекуване на някои неврози, като безсъние и други.

Съвременните постижения на биохимията позволяват да се извличат от съответни растения или да се синтезират в лабораторни промишлени условия нови наркотични вещества, да се определя все по-точно техният състав и строеж, както и действието им върху организма. Все по-рядко се използват самите растения, съдържащи наркотични вещества. От тях обикновено се добиват препарати, които представляват смеси от различни наркотици.

по ред Наркотични вещества със специфично действие Представители
1. Успокоителни- Морфин, кодеин
2. Халюционогенни -Хашиш, лизергинова киселина
3. Успокояващи -Алкохол, етер
4. Сънотворни- Хлоралхидрат
5.Регулиращи -Резерпин
6. Стимулиращи -Кофеин, бетел
7. Възбудителни -Кокаин, никотин

Наркотичните вещества имат твърде различен строеж и състав. Повечето от тях са органични съединения от растителен или синтетичен произход, но са познати и неорганични вещества с наркотично действие, като някои от инертните газове, брома и диазотния оксид, наричан още райски газ.

Силата и характерът на наркотичното действие на органичните вещества са свързани с техния състав и строеж. От въглеводородите само циклопропанът представлява интерес за медицинската практика, тъй като има по-силно наркотично действие от райския газ и като него бързо се отделя от организма, без да се променя. Алкините и алкените имат по-силно наркотично действие от алканите, но са по-токсични от тях, поради повишената си химическа активност. При арените се забелязва същото нарастване на наркотичното действие от бензена към въглеводородите със странична верига и кондензирани бензенови ядра. Някои от последните проявяват и канцерогенно действие особено при бензпирена. При включването на заместители във въглеводородната верига отслабва токсичното, а се засилва наркотичното действие, което зависи от вида, броя и начина на свързване на съответните заместители, както и от особеностите на въглеводородния остатък (вж. фиг.1):

Наркотичното действие на мастните въглеводороди се увеличава не само под влияние на халогенните заместители и хидроксилните групи в молекулата. Много от техните сулфопроизводни притежават сънотворно действие, което е толкова по-силно изразено, колкото по-голям е броят на етиленовите остатъци, непосредсвено свързани със сулфогрупите. Общото увеличение на алкиловите остатъци в синтезираните алкилсулфони води до засилване на тяхната токсичност, поради което само сулфоналът се използва като сънотворно средство, а не трионалът и тетраоналът или метасулфонатът, който въобще няма сънотворно действие (вж. фиг.2).

Като сънотворни средства се използват и някои аминопроизводни на въглеродната и барбитуровата киселина - уретан, бромурал, веронал, луминал и други. Естерите на парааминобензоената киселина - анестезин, новокаин и други синтетични препарати са добри местно обезболяващи и упойващи средства, които нямат еуфоричен ефект и успешно заместват кокаина, без да водят до привикване, до кокаиномания.

Наркотични вещества и действието им върху организма facebook image
Публикувано от: Ангел Иванов

Подобни материалиНаркотични вещества и действието им върху организма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.