Начало на реферати

Национални и регионални политики в областта на интеркултурното образование


действителност и да има устойчивост на постигнатото е необходимо зрели всичко да има разбиране, промяна на нагласите, съпричастност и всеобща ангажираност.

Цел:

Да се очертаят общите теоретични аспекти и характеристики на ефективната детска градина/училище.

Участниците да се запознаят с основните компоненти на стратегията за развитие на детската градина/училището.

Основни понятия:

Ефективна детска градина/училище, стратегия, мисия, визия, ценност, глабална цел.

Методи:

Лекция, индивидуална работа, работа в малки групи. Учебно-технически средства и материали:

Мултимедиа, хартия А4, химикалки, иостери, маркери, книжно тиксо.


Теоретичен модел

Национални и регионални политики в областта на интеркултурното образование facebook image

Подобни материалиНационални и регионални политики в областта на интеркултурното образование 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.