Забравена парола?
Начало на реферати

Набиране и подбор на персонала2.6.8. Набиране и подбор на персонал.


Набирането на персонал представлява дейност по привличане на кандидати от които да се подберат нужните сътрудници за успешно осъществяване целите на фирмата. Целта на ефективното търсене на персонал е намирането на възможни най-подходящи кандидати при минимални разходи на време и средства.

Начините за набиране на сътрудници са:

  • Чрез обяви – в тях са изложени спецификацията на работното място, а в редица случай и описание на самото работното място;

  • Чрез бюра па труда и агенции за намиране на работа;

  • Чрез специални мероприятия като ден на отворените врати, срещи в учебни заведения и други;

  • Чрез лични контакти – ръководителят на фирмата на базата на лични познанства и отношения търси и предлага кандидати за вакантните рабтни места. Този начин остава един от най-масовите и разпространени подходи при търсене на сътрудници в реалната практика

Обаче най-подходящият и използван начин за набиране на перзонал в УТФ е чрез обяви. Още на първото занятие мениджър човешки ресурси установява кои работни места и работни позиции са свободни. С помощта на сътрудниците се изготвя обява за свободните работни места, която се поставя на видно място в УТЦ. Сътрудниците задълбочено се запознават със свободните работни места. Паралелно с това ръководителят на УТФ очертава функциите, изискванията и задълженията за работните места. Сътрудниците преценяват своите знания, умения и наклонности и кандидатстват за желаното работно място като подават заявление за назначаване на работа.


Подборът е процес при който се избира сред кандидатите за сътрудници най-подходящото лице или лица, отговарящи на съответните изисквания. Целта е да се намерят подходящите хора, притежаващи професионални компетентности, лични качества и потенциал да се впишат в специфичната фирмена култура. Изключително важно е изготвянето на обосновани критерии за подбор на сътрудници за определено работно място.

В УТФ се обръща внимание на желанията, предпочитанията и нагласата за работа в даден отдел, знанията и уменията, които притежава кандидата.


Методите за подбор на персонал са следните:

  • Интервю

Това е една от най-разпространените техники за подбор. Съществуват следните основни видове интервю:

  • Структурирано интервю – при него предварително се подготвят въпросите, които ще се задават на кандидатите.

  • Полуструктурирано интервю – при него има един или няколко основни въпроса, които се подготвят предварително, както и за които се решава какъв отговор ще бъде оценяван положетелно.

  • Свободно интервю – при него интервюиращият подготвя само списък на теми, във връзка с които той задава въпроси на интервюирания. Това дава възможност за по-голяма свобода, гъвкавост и приспособяване към възникващите в процеса на интервюто ситуации.

Набиране и подбор на персонала facebook image
Публикувано от: Руска Борисова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.