Забравена парола?
Начало на реферати

Музикално-ритмична дейност в детската градина


Музикално - ритмична дейност  1. Характеристика.

В практиката понятията музикално ритмични движения и движения под музика се отъждествяват. Утринната гимнастика, подвижните игри, физическите упражнения и т.н. са движения под музика и тяхното предназначение и задача е овладяването на различни движения, т.е. формирането на двигателни навици и умения с помощта на музиката. В този случай музиката е средство, което подпомага, създава условия за ефективно овладяване на движенията. Музикално ритмичните движения са изпълнителска музикална дейност, при която се изграждат музикални навици и умения, свързани със съпреживяването и пресъздаването на характера, настроението и музикалния образ с помощта на движения. Следователно движенията са израз, средство за разкриване съдържанието на музиката, а не само за предаване на характера, формата, динамиката, темпото, ритъма на музикалното произведение.

Емоциите, предизвикани от музиката, се изразяват в движения, отразяващи музикалното произведение. Художественият образ се изгражда във времето в резултат на съчетания и редуване на музикално изразни средства. Движенията също се реализират във времето и посредством съчетания и редуване на различни действия могат да предават тематизма, контрастността, да нарисуват музикалния образ.

Обикновено общуването на малкото дете с музикалното изкуство започва от възприемането и възпроизвеждането на музикалния ритъм, от интереса към музикално ритмичните движения, които пресъздават по пълно и по точно неговите преживявания, предизвикани от музикалната творба. Движенията подпомагат децата да възприемат музиката и разкриват съдържанието °и така, както словото в песента.

Музикално ритмичните движения подпомагат формирането на редица качества като ловкост, бързина, плавност, изразителност, ансамбловост в изпълнението на детето. У него се формира усетът за партньорство, уважение и съобразяване с изпълнението на останалите деца. Пресъздаването на различни персонажи, образи, явления от природата и околната среда допринасят за формиране на отношение към света, към другите и себе си.

Всички елементи на музикалната изразност могат да бъдат отразени с движения.

Музикално-ритмична дейност в детската градина facebook image
Публикувано от: Асен Антонов Тонев

Подобни материалиМузикално-ритмична дейност в детската градина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.