Забравена парола?
Начало на реферати

МУСКУЛИ НА ДОЛНИЯ КРАЙНИК


отвън навътре в следния ред: гребеновидният, дългият привеждач, късият привеждач и големият привеждач. Нежният мускул се разполага непосредствено над тях. Най-проксимално и латерално е разположен гребеновидният мускул, който със страничния си ръб се допира до хълбочно-поясния мускул и заедно с него образува триъгълна ямка (fossa iliopectinea), в която минават съдовете за долния крайник.. Влакната на гребеновидния мускул се залавят за основата на малкия въртел и гребеновидната линия на бедрената кост, а влакната на дългия, късия и големия привеждач за вътрешната устна на гребена на бедрената кост. От долната част на тялото на големия привеждач изхожда дебело сухожилие, чрез което той се залавя и за вътрешния надкондил на бедрената кост.

Влакната на нежния мускул преминават в тънко, дълго сухожилие, което заедно със сухожилията на шивашкия и полусухожилния мускул се залавя за голямо пищялната кост.

Действайки заедно, трите мускула привеждат бедрото към срединната равнина, а когато долният крайник е фиксиран, навеждат таза към противоположния крайник. При едновременното действие на мускулите и на двата крайника бедрата се доближават едно към друго. Тъй като нежният мускул се прехвърля над тазо-бедрената и колян-ната става, той действува по отношение на първата като привеждач, а в колянната става като сгъвач и същевременно завъртва подбедрицата.

Към задната група (фиг. 143) спадат двуглавият бедрен мускул (m. biceps femoris), полусухожилният (m. semitendinosus) и полуципестият ( m. semimembranosus). С изключение на късата глава на двуглавия бедрен мускул останалите мускули започват от седалищната върга. Късата глава на двуглавия бедрен мускул започва от външната устна на гребена на бедрената кост. В областта на долната бедрена трета двете му глави се обединяват във вретеновидно мускулно тяло, което преминава в дълго общо сухожилие, прикрепващо се за главата на малкия пищял.

Полусухожилният и полуципестият мускул се спускат надолу и навътре, минават зад вътрешния надкондил и полусухожилният мускул чрез дълго сухожилие заедно с шивашкия и нежния мускул се залавя за подбедрената фасция и голямопищялната кост, а полуципестият за вътрешната повърхност на вътрешния кондил на голямопищялната кост.

Долните части на двуглавия мускул, от една страна, полуципестият и полусухожилният мускул, от друга, участват в заграждането на задколянната ямка. Тъй като и трите мускула с изключение на късата глава на двуглавия бедрен мускул се прехвърлят над две стави тазо-бедрената и колянната, те действат и в двете стави. В тазо-бедрената става те разгъват бедрото, като полуципестият и полусухожилният мускул подпомагат неговото привеждане и завъртане навътре, а двуглавият завъртането навън. В колянната става те сгъват победрицата, като двуглавият мускул я завърта навън, а останалите два навътре.

Мускули на подбедрицата. В зависимост от местоположението и функциите, които изпълняват, разположените около костите на подбедрицата мускули се разделят на 3 групи: предна, задна и малко-пищялна.

С изключение на задколенния мускул всички мускули на подбедрицата са дълги и значително по-малко на брой от тези на предмишницата, тъй като при долните крайници липсват някои функции, присъщи на горните крайници.

Към предната група (фиг. 144) спадат 3 мускула: преден голямо-пищялен мускул (m. tibialis anterior), дълъг разгъвач на пръстите (m. extensor digitorum longus) и дълъг разгъвач на палеца (m. extensor hallucis longas). Те се разполагат пред междукостната ципа, между големия и малкия пищял.

Предният голямопищялен мускул заляга успоредно на предния ръб на големия пищял, а встрани от него се намират другите два мускула. Те се отделят от страничната група чрез преграда, образувана от фасцията на подбедрицата. Трите мускула започват от междукостната мембрана, от обърнатите една към друга повърхност на голямо пищялната и малкопищялната кост и от фасцията на подбедрицата, като се допират с началните си части плътно един до друг. В долната си трета всеки от мускулите преминава в дълго сухожилие, което минава под напречната и кръстовидната връзка. Сухожилието на дългия ръзгъвач на пръстите се разделя на 4 отделни сухожилия, чрез които се залавя за гръбната повърхност от II до V пръст. Предният голямопищялен мускул се залавя за първата клиновидна и първата предходилна кост, а дългият разгъвач на палеца за нокътната фаланга на последния.

Поради това, че минават по предната страна на горната и долната скочна става, мускулите от предната група сгъват в тези стави, като приближават гърба на ходилото към подбедрицата. Най-мощен сгъвач на ходилото е предният голямопищялен мускул. Освен сгъване той повдига вътрешния ръб на ходилото, като извършва супинация. Дългият разгъвач на пръстите и дългият разгъвач на палеца сгъват по-слабо в скочната става и разгъват съответните пръсти във всичките им стави.

Към страничната (малкопищялната) група спадат 2 мускула дългият малкопищялен мускул (m. peroneus longus) и късият малкопищялен мускул (m. peroneus brevis). Двата мускула се разполагат в страничната част на

МУСКУЛИ НА ДОЛНИЯ КРАЙНИК facebook image
Публикувано от: Георги Стойчев

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.