Начало на реферати

Мрежови средства и разпределени системи


Мрежови средства и разпределени системи.

Съставна част на съвременните операционни системи са средствата, които позволяват да се свързват чрез мрежата с приложенията, инсталирани на други КС. За това операционната система решава основно две задачи: осигуряване на достъп до файловете на отдалечената КС и възможност да се пускат програми на отдалечената КС.

Първата задача се решава с помощта на изполване на т.н. мрежова файлова система [network file system - NFS], която организира работата на потребителя с отдалечени файлове, тъй като тези файлове не се намират на твърдия диск на потребителя.

Втората задача се решава с помоща на механизма на извикване на отдалечени процедури [remote procedure call RPC], която се реализира със средствата на ядрото и също скрива от потребителя разликата между локалните и отдалечени програми.

Наличието на средства за управления ресурсите на отдалечени КС, е основата за създаване на разпределени мрежи от КС. Разпределените КС [distributed computer system] това е съвокупност от няколко свързани КС, работещи независимо, но изпълняващи общи задачи. Такава система може да се разглежда като многопроцесорна.

Модел на мрежа [клиент-сървърk.

Важна особеност на съвременните операционни системи е това, че в основата на взаимодействието на приложните програми и операционната система е заложен моделът на мрежата [клиент-сърверk. Всички обръщения на потребителска програма (на клиента) към операционната система се обработват от специална програма (на сървъра). При това се използва механизма, аналогичен на извикване на отдалечена процедура, което позволява лесно да премине от взаимодействие между процеси в границите на една КС към разпределена система от КС.

Мрежови средства и разпределени системи facebook image
Публикувано от: Олга Христова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.